Долбоор Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору 2018-жылдын 10-апрелиндеги № 192 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик токой фондун пайдалануу жана тескөө тартибин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө””

  • Версия
  • Скачать 2
  • Размер файла 67.91 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 08.07.2021
  • Последнее обновление 08.07.2021

Долбоор Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоору 2018-жылдын 10-апрелиндеги № 192 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Мамлекеттик токой фондун пайдалануу жана тескөө тартибин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө””

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button