Байланыш
Кадрлар резерви
Жумуштар
ЧУА
Билим берүү
Аты-жөнү
Ээлеген кызматы
Кызматтык телефон
Электрондук
почта
Этаж

№ кабинета
Жумабаева Нурийла ТоктомаматовнаЗаведующий отделом62-53-59zav.hr@agro.gov.kg4 этаж
413
Бекмырзаева Сонайым СейтмырзаевнаГлавный специалист62-36-89gs.hr@agro.gov.kg3 этаж
315
Таштаналиева Нуржан ТаштаналиевнаГлавный специалист62-37-09gs2.hr@agro.gov.kg3 этаж
314
Райымбеков БакытВедущий специалист62-37-09vs.hr@agro.gov.kg3 этаж
314
Темирбекова Мээрим ТемирбековнаСпециалист62-36-89spec.hr@agro.gov.kg3 этаж
315