Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Нурдинов Максат Сарыбагышович
Директор института
Телефон:
+996(703)-01-05-34