Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Кожобергенов Улугбек Сыргаболотович
Кызмат директору