Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Бурабаев Кадырбек Асылбекович
Директор ГП
Телефон: