Ветеринардык кызмат

Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Шаршенбеков Алмаз Камчыбекович
Директор службы