Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаменти

Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Керималиев Жаныбек Калканович
Департаменттин директору