Механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялоо департаменти

Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Кожогулов Нурланбек Жамалидинович
Департаменттин директору