Башкы
Өмүр баяны
Эмгек Жжолу
Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович
Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги
Министр