Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Сокеев Алмазбек Темурбекович
Кызмат директору
Телефон:
+996(312)-54-90-87