Бакшы
Өмүр баяны
Работа
Насирдинов Самат Насирдинович
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрилиги
Министрдин орун басары