Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Мырзаев Абдулат Абдираимович
Департаменттин директору
Сайт
gosreg.kg