Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Тен Дмитрий Анатольевич
Департаменттин директору