Маанилүү жаңылыктар

Карантинге алынуучу продукциянын импорту

2023-жылдын 16-22-июнуна карата карантинге алынуучу продукциянын импорту 17 миң 719 тоннаны түздү.

1. Чүй облусуна 8 миң 520 тонна айыл чарба продукциялары импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 108 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл актысы түзүлгөн. Башка продукцияларга салыштырмалуу Чүй облусунан дан эгиндери 1441,5 тонна Россия, Пакистан өлкөлөрүнөн импорттолуп келген.

2. Ошоблусуна 5 миң 537 тонна айыл чарба продукциялары импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 663 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл актысы жазылган. Башка продукцияларга салыштырмалуу Ош облусуна жашылча жемиштер 2303,7 тонна Өзбекстан, Түркменистан өлкөлөрүнөн импорттолуп келген, ошондой эле дарбыз 1764 тонна, коон 343,6 тонна Өзбекстан өлкөсүнөн импорттолуп келген.

3. Баткен облусуна 20 миң 014 тонна айыл чарба продукциялар импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 107 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл акстысы жазылган. Башка продукцияларга салыштырмалуу мөмө жемиштер 1035 тонна, коон, дарбыз 472 тонна Өзбекстан өлкөсүнөн импорттолуп келген.

4. Нарын облусуна 733,7 тонна айыл чарба продукциялары импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 30 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл акстысы жазылган. Башка продукцияларга салыштырмалуу жаңгактар 383,4 тонна Кытай өлкөсүнөн импорттолуп келген.

5. Жалал-Абад облусуна  589 тонна айыл чарба продукциялар импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 13 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл акстысы жазылган. Ушул жумада Жалал-Абад облусуна, башка продукцияларга салыштырмалуу, сабиз 284 тонна Өзбекстан өлкөсүнөн, буудай кебеги 126 тонна Россия өлкөсүнөн импорттолуп келген.

6. Ысык-Көл облусуна  205 тонна айыл чарба продукциялар импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 1 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл акстысы жазылган. Ушул жумада Ысык-Көл облусуна башка продукцияларга салыштырмалуу, соя уну 205 тонна Россия өлкөсүнөн өлкөсүнөн импорттолуп келген.

7. Талас облусуна 121,5 тонна айыл чарба продукциялары импорттолуп келген жана импорттолуп келген продукцияларга 7 даана карантиндик фитосанитардык көзөмөл акстысы жазылган. Талас облусуна ун 95 тонна Казакстан өлкөсүнөн импорттолуп келген.

Show More
Back to top button