Маанилүү жаңылыктар

«Айыл чарбасын каржылоо -11» долбоору боюнча 2023 – жылдын    14 – апрелине карата берилген насыялар боюнча кыскача маалымат

«Айыл чарбасын каржылоо -11» долбоору боюнча 2023 – жылдын    14 – апрелине карата берилген насыялар боюнча кыскача маалымат.

банктар боюнча алганда:

– “Айыл Банк” ААК 114623,0 миң сомго 260 насыя;

– “РСК Банк” ААК 83070,0миң сомго 200 насыя.

        2. Мал чарбачылык категориясы боюнча жалпы 767868,0 миң сомго 1615 насыя берилди, анын иченен:

банктар боюнча алганда:

         – “Айыл Банк” ААК 329610,0 миң сомго 679 насыя;

– “РСК Банк” ААК 438258,0 миң сомго 936 насыя.

         3. Жалпы бардыгы болуп 2 категория боюнча 965561,0 миң сомго 2075 насыя берилди.

– “Айыл Банк” ААК 444233,0 миң сомго 939 насыя;

– “РСК Банк” ААК 521328,0 миң сомго 1136 насыя.

Show More
Back to top button