Маанилүү жаңылыктар

Өсүмдүктөрдү коргоо каражаттарына болгон керектөө жана камсыздоо

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине, ооруларына жана отоо чөптөрүнө каршы күрөшүү үчүн 2023-жылдын 24-мартына карата республикага бардыгы болуп 282,5 тонна пестициддер ташылып келди (же камсыздоо – 46 %), анын ичинен:

  • үрөн ууландыргычтар – 29,9 тонна (камсыздоо – 55 %);
  • гербициддер – 126,5 тонна (камсыздоо – 40 %);
  • инсектициддер – 87,4 тонна (камсыздоо – 46 %);
  • фунгициддер – 38,7 тонна (камсыздоо – 69 %).

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн зыянкечтерине, ооруларына жана отоо чөптөрүнө каршы күрөшүү үчүн 2023-жылы жалпы 615,4 тонна өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары (пестициддер) керектелет, анын ичинен:

  • үрөн ууландыргычтар – 54 тонна;
  • гербициддер – 313,7 тонна;
  • инсектициддер – 191,8 тонна;
  • фунгициддер – 55,9 тонна.
Show More
Back to top button