ЖаңылыктарМаанилүү жаңылыктар

Лейлек районунун токой жайгаштыруу иштери жөнүндө маалымат

Лейлек токой чарбасы:

Өзгөрүш токойчулугунда 23382,1 га жер тиленсинде таксация (бөлүнүүлөрдү баалоо) жүргүзүлдү, 64 квартал космостук сүрөттөргө чийилди жана бөлүнүүлөрдү баалоо боюнча 1714 даана карточка толтурулду. Баардыгы 35 даана мамылар орнотулду, анын ичинен 25 кварталдык жана 10 даана чек ара маамылары орнотулду.

Баткен токой чарбасы:

Ак-Сай токойчулугунда 31804,7 га жер тиленсинде таксация (бөлүнүүлөрдү баалоо) жүргүзүлдү, космостук сүрөттөрү чийилди жана бөлүнүүлөрдү баалоо боюнча 1520 даана карточка толтурулду. Баардыгы 48 даана мамылар орнотулду, анын ичинен 31 кварталдык жана 17 даана чек ара маамылары орнотулду.

Ак-Суу айыл аймагынын чек араларында токой баскан аянтар космостук сүрөткө дешифрациялоо менен токой өсүмдүктөрүнүн таксация (бөлүндүлөрдү баалоо) жүргүзүлдү жана 100 даана сандагы талаа карточкалары толтурулду. Жыгач-бадал өсүмдүктөрүнүн түрлөрү сүрөттөлдү.

Сумбүл айыл аймагынын чек араларында токой баскан аянтар космостук сүрөткө дешифрациялоо менен токой өсүмдүктөрүнүн таксация (бөлүндүлөрдү баалоо) жүргүзүлдү жана 196 даана сандагы талаа карточкалары толтурулду. Жыгач-бадал өсүмдүктөрүнүн түрлөрү сүрөттөлдү.

Разаков шаарынын чек араларында токой баскан аянтар космостук сүрөткө дешифрациялоо менен токой өсүмдүктөрүнүн таксация (бөлүндүлөрдү баалоо) жүргүзүлдү жана 84 даана сандагы талаа карточкалары толтурулду. Жыгач-бадал өсүмдүктөрүнүн түрлөрү сүрөттөлдү.

Show More
Back to top button