Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги
Жаңылыктар

Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.

Башкы административдик мамлекеттик кызмат орундары үчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

3.Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

4.«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5.«Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6.«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7.«Кызыкчылыктардын кагылышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

8.«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

9.«Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

10.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар;

Жогорку административдик мамлекеттик кызматорундарыүчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3.«Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4.«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

5.«Коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген КыргызРеспубликасында ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар;

Кенже административдик мамлекеттик кызмат орундарыүчүн:

1.Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2.«Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3.Кыргыз РеспубликасынынӨкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында ишкагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамалар;

Билүүсү:

-мыйзамда каралган учурларда кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмийтилди билүү.

-электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү.

-издөө системаларын колдонуу.

-ар кандай браузерлер менен иштөө.

-профессионалдык этиканын нормаларын эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү.

-көчүрмө машиналар.

-принтер.

-проектор же интерактивдүү доска.

-факс.

1) Административдик кызмат орундарынын негизги топторуна квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-агрономия жаатындагы жогорку кесиптик билими;

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же белгилүү бир кызматтын тармактык багытынын тиешелүү кесиптик чөйрөсүндө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

-«Үрөндөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-«Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-«Кыргыз Республикасынын Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенцияга кошулуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик дотация жөнүндө» Мыйзамы;

-2021-жылдын 24-декабрындагы No 347 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти жөнүндө» жобо;

2) Административдик кызмат орундарынын улук топторуна квалификациялык талаптар:

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

-агрономия жаатындагы жогорку кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан 1 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы же тигил же бул кызматтын тиешелүү тармактык багытынын тиешелүү кесиптик чөйрөсүндө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

-«Үрөндөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-«Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-«Кыргыз Республикасынын Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенцияга кошулуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын«Мамлекеттик дотация жөнүндө» Мыйзамы;

-2021-жылдын 24-декабрындагы №347 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти жөнүндө» жобо;

3) Административдик кызмат орундарынын кенже топторуна квалификациялык талаптар: агрономия.

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-агрономия жаатындагы жогорку кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажы жана тажрыйбасы талап кылынбайт.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

-«Үрөндөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик дотацияжөнүндө» Мыйзамы;

-2021-жылдын 24-декабрындагы №347 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти жөнүндө»жобо;

3а) Административдик кызмат орундарынын кенже топторуна:

1. Кесиптик билиминин деңгээли:

-жогорку билими: каалаган профиль.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-иш стажы жана тажрыйбасы талап кылынбайт.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билими:

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-январындагы «Мамлекеттик кызматта жана муниципалдык кызматта иштеген стажы үчүн кызматтык маяналарына үстөк акыларды төлөө үчүн эмгек стажын эсептөөнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» токтому № 8;

-Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы №462 «Эмгек китепчесинин формасын, эмгек китепчесиндеги кошумчалардын формасын жана эмгек китепчелерин жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө» токтому ;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин февралдагы Жарлыгы менен бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун муниципалдык кызматынын кадрларынын резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн тартиби, аны түзүү жана иштеши жөнүндө жобо 2022-жылдын 2-февралындагы № 24.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

-жеке арыз;

-түстүү сүрөтү менен кадрларды эсепке алуу баракчасы (3х4);

-паспорттун көчүрмөсү (паспорттун же инсандыгын күбөлөндүргөн документтин түп нускасы сынакка катышууда, ошондой эле тестирлөө баскычында көрсөтүлөт).

-талап кылынган кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын ырастоочу документтер (эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү, билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө, илимий даражаны жана окумуштуулук наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү, нотариус же персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн же иштеген жеринен);

-өмүр баяны;

Документтер комплекти менен (скоросшивательге) толук берилиши керек. Толук эмес жана талаптарга жооп бербеген документтер жана маалыматтар кабыл алынбайт.

Документтер жарыяланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментине тапшырылсын 720055, Бишкек ш., көч. Токтоналиева, 4а, (директордун кабылдамасына). Тел. 0312-54-22-25.

Конкурска жарамдуу талапкерлер чакырылат.

Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар сынакка катышууга киргизилбейт.

Show More
Back to top button