Маанилүү жаңылыктар

Балык чарба департаменти конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Балык чарба департаменти балык чарбачылык маанидеги көлмөлөрдү балык уулоо жана балык өстүрүү максатында колдонууга берүү үчүн конкурс жарыялайт.

Конкурска катышууну каалаган юридикалык жана жеке жактар конкурстун уюштуруучусуна арыздарын төмөнкү даректер боюнча бере алат: 720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Киевская көч. 96-А., 6-кабат, № 622 кеңсе, телефон: 66-28-30, факс 66-28-10

1. Конкурстук арыздарды берүү мөөнөтү 2021-жылдын 26-февралына чейин.

2. Конкурстук комиссиянын отурумунун датасы 2021-жылдын 3-мартында саат 10-00, Бишкек ш., Киевская көч. 96-А., 7-кабат, № 724 кеңсесинде өтөт.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button