Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Үрөндөрдү экспертизалоочу борбордук лаборатория – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги
ЖаңылыктарМаанилүү жаңылыктар

Үрөндөрдү экспертизалоочу борбордук лаборатория

2003-жылдын 22-майынан тартып үрөндөрдүн экспертизасынын борбордук лабораториясы Эл аралык үрөндөрдү сыноо ассоциациясынын (мындан ары ISTA) мүчөсү. 2005-жылдын 28-июнунда буудайдын, арпанын, кант кызылчасынын жана жүгөрүнүн үрөндөрүн сыноо боюнча биринчи ИСТА аккредитациясынан, 2008-жылдын 29-августунда сулунун, тритикале, веч, төө буурчактын жана эспарцеттин үрөндөрүн сыноо үчүн ИСТАнын экинчи аккредитациясынан өткөн. 2011-жылы ISTA менен үчүнчү, ал эми 2015-жылы январь айында кылкандуу чөптөрдүн жана гүлдүү өсүмдүктөрдүн үрөндөрүн кошпогондо, бардык айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн сыноо үчүн ИСТАнын төртүнчү кайра аккредитациясынан өткөн. Ошол эле учурда постсоветтик мейкиндикте биринчи лаборатория үрөнгө эл аралык апельсин сертификатын берүү укугуна ээ болгон. ISTAда бешинчи кайра аккредитациялоо 2022-жылдын III-IV кварталына пландаштырылган.

Бөлүм тарабынан көрсөтүлүүчү үч акы төлөнүүчү мамлекеттик кызматтын ичинен лаборатория эки:

– Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн уруктарынын жана себүү материалдарынын себүү сапаттарын лабораториялык аныктоо. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 5-главасынын 16-пункту;

– шайкештик сертификатын (республиканын ичинде айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана отургузуу материалынын себүү сапаттарын лабораториялык аныктоонун жыйынтыгы боюнча берилет), Эл аралык апельсин сертификатын (OISLS) (экспорттолуучу үрөн продукциясына берилет) берүү. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестринин (тизмесинин) 4-главасынын 67-пункту.

Бул мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-мартындагы № 128 “Жеке адамдарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын бекитүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому менен бекитилген. жана юридикалык жактар ​​мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан” 2014-жылдын 3-июнундагы № 303.

Биздин лаборатория көрсөткөн мамлекеттик кызматтардын административдик регламенти.

Лаборатория «Демилгелерди өнүктүрүү агенттиги» коомдук фонду, «КВС» ШК, «Кайынды-Кант» ААК, «Кошой» ААК, «Айыл чарба продукциясынын түшүмдүүлүгүн жана тамактануусун жогорулатуу» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү, ЖЧК менен жемиштүү кызматташат. «Агро Лэнд Восток», ЖЧК «Дан Агро Продактс», СК «КВС», ошондой эле башка юридикалык жана жеке жактар ​​менен.

 2021-жылга карата айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн партияларынан 407 үлгү алынып, тиешелүү түрдө үрөндөрдүн себүү сапатын аныктоо үчүн 1015 сыноо жүргүзүлгөн.

2021-жылы уруксаттар берилди – кант кызылчасынын жана кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн үрөнүнө 25 шайкештик сертификаты, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн себүү сапатын тастыктаган 250 сыноо протоколу Лабораториянын бүткүл мезгили ичинде дан өсүмдүктөрүнүн, беде жана төө буурчактын үрөндөрүнүн партияларына 78 эл аралык апельсин сертификаттары берилген.

2002-жылдан бери Борбордук лаборатория жыл сайын райондор аралык жана областтык экспертиза борборлору (мындан ары – МСЭ) үчүн башка өсүмдүктөрдүн тазалыгын, уруктарын жана үрөндөрдүн өнүп чыгышын аныктоо үчүн лабораториялар аралык салыштырма сыноолорду (мындан ары – МСБ) өткөрүп келет. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн.Аткарылган сыноолорго статистикалык талдоо жүргүзөт жана жыйынтыгын эсептик көрсөткүчтөр менен бирге республиканын бардык МСЭБге жөнөтөт. MLSI натыйжалуулугу үчүн лаборатория 20-июль, 2011-ж. лабораториялар аралык салыштыруулардын координаторлугуна талапкер катары Кыргыз аккредитациялоо борборунун (мындан ары ККА) аудитинен өткөн. 2011-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук аккредитациялоо тутумунда ККА тарабынан лабораториялар аралык салыштыруулардын координатору катары CL компетенциясын таануу жөнүндө күбөлүк (№KG417/KCA.KMSI.P.0003) алган. Ошентип, быйылкы жылы (21-1-тур) башка өсүмдүктөрдүн уруктарын аныктоо үчүн 10 түрдөгү маданий жана отоо чөптөрдүн уруктары менен ICEге үлгүлөр жөнөтүлдү.

Эл аралык аккредитациянын негизги талаптарынын бири – кесиптик тесттерге катышуу. Натыйжада, ошондой эле тышкы аудит жүргүзүү максатында, лаборатория 2006-жылдан бери жыл сайын ISTA профессионалдык тесттерине ийгиликтүү катышып келет. Ошентип, 2021-жылы нымдуулукту аныктоо үчүн ISTA профессионалдык тесттери, 21-1 раунду өткөрүлдү. жугерунун уруктарынын мазмуну жана өнүп чыгышы мыкты деп бааланган. 21-2 раунд тазалыгын, башка өсүмдүктөрдүн уруктарын, өнүп чыгышын, беде уруктарынын жашоого жөндөмдүүлүгүн аныктоо жана ISTA эл аралык апельсин сертификатын туура толтуруу. Бул раунд да «жакшы» деген баа алынган башка есумдуктердун уруктарын аныктоодон башкасы эц сонун деп бааланды.

21-3 раунд тазалыгын, башка өсүмдүктөрдүн уруктарын жана гречка уруктарынын өнүп чыгышын аныктоо үчүн жүргүзүлөт. Алынган жакшы баалар ISTAдагы кезектеги аккредитациядан өтүүдө дайыма эске алынат.

Квалификацияны жогорулатуу жана ички аудитти жүргүзүү максатында 2012-жылдан бери жыл сайын лабораторияда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн уруктарынын тазалыгын, уруктарын, нымдуулугун жана өнүп чыгышын аныктоо максатында адистер тарабынан параллелдүү текшерүүлөр жүргүзүлүп, аудит жүргүзүлүп келет. Ошентип, 2021-жылы 7 параллелдүү сыноо жүргүзүлгөн. Параллель сыноолордун натыйжалары аткарылган сыноолордун толеранттуулук таблицаларында келтирилген.

ИСТАда бешинчи реаккредитацияга даярдануу боюнча кызуу иштер жүрүп жатат. Бул үчүн Сапат боюнча колдонмонун 2021-жылдын орус тилиндеги версиясы даярдалып, анда 2021-жылга карата ISTA эрежелерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген. Бул версия кийин англис тилине которулган. Лабораториянын ишинде колдонулган бардык нускамалардын жаңы версиялары да даярдалган, мында ISTA 2021 эрежелерине бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.

ISTAга мүчөлүгүн жана лабораториянын жетекчисинин ISTAга жеке мүчөлүгүн кайра ырастоочу сертификаттар алынды

Show More
Back to top button