Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги ачык конкурс жарыялайт – Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги
Маанилүү жаңылыктар

Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги борбордук аппараттын мамлекеттик жарандык кызматынын башкы,  улук  жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин борбордук аппаратынын административдик мамлекеттик жарандык кызматтарына квалификациялык талаптар

Административдик кызматтардын башкы топтору үчүн:

1)   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2)   “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ;

5) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

7) “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  карамагында турган  маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы;
9) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”.

Административдик кызматтардын улуу топтору үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Кыргыз Республикасынын ченемдик -укуктук актылары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

Административдик кызматтардын кенже топтору үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 буйругу менен бекитилген  “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.

         Кызмат милдеттерин аткарууга зарыл деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
         Компьютердик сабаттулук жана керектүү программалар менен иштөө (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалымат-укуктук системасы):

Административдик кызматтардын башкы топтору үчүн:

Министрликтин чечимдерин даярдоо башкармалыгы

Адистик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагында бардык багыттар боюнча; экономика жана башкаруу тармагында экономика, менеджмент; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багыты боюнча; “суу ресурсу жана суу менен колдонуу” тармагы боюнча; “геодезия жана жерге жайгаштыруу” тармагындагы жерге жайгаштыруу жана кадастр багыты; геодезия жана аралыктык байкаштыруу; “табигый илимдер” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышынын билими, жаратылышты колдонуу жана экология, биоэкология багыты боюнча жогорку билимдер.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

  – жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик же муниципалдык кызматтагы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетенциялары:

 •   Кыргыз Республикасынын  Суу кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктары жөнүндө кодекси;
 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мал чарабасындагы асылдандыруу иши жөнүңдө”, “Жайыттар жөнүндө”, “Аквакультура”, “Балык уулоо жана суу билогиялык ресурстарын коргоо”,  “Ветеринария жөнүндө”; “ “Кооперативдер жөнүндө”,  “Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;                                                                                                                                                                                                                                                         
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Министрликтин чечимдерин ишке ашыруу башкармалыгы

Адистик билим деңгээли“айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагында бардык багыттар боюнча; “экономика жана башкаруу” тармагында экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; “гуманитардык илим” тармагында юриспруденция; “суу ресурсу жана суу менен колдонуу” тармагы боюнча; “геодезия жана жерге жайгаштыруу” тармагындагы жерге жайгаштыруу жана кадастр багыты; геодезия жана аралыктык байкаштыруу; “табият таануу илимдери” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышынын билими, жаратылышты колдонуу жана экология, биоэкология багыты боюнча;“токой ресурстарын кайра өндүрүү жана кайра иштетүү” тармагынын токой иши жана ландшафттык куруу, токой материалдарын даярдоочу жана жыгач иштетүүчү өндүрүштөрүнүн технологиялары багыттары боюнча жогорку билим.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 • жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетенциялар:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар”, “Кыргыз Республикасынын мал чарабасындагы асылдандыруу иши жөнүңдө”, “Жайыттар жөнүндө”, “Аквакультура”, “Балык уулоо жана суу билогиялык ресурстарын коргоо” “Ветеринария жөнүндө”, “Үрөн жөнүндө”, “Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.
 • чет тилин  (англис тили зарыл учурда) билүү.

 

Региондор жана жаратылыш ресурстары менен иштөө башкармалыгы

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары; “өндүрүш технологиясы жана айыл чарба продукцияларын  кайра иштетүү”,  “технологиялар жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”; “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттары; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу, субтропикалык жана тамак-аш даам өсүмдүктөрүнүн технологиясы багыты; “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү  юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары, лингвистика, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент, маркетинг багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы стажы ,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы;

Кесиптик компетентүүлүгү:

 •  “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин
  2021-жылдын 26-октябрындагы №571 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 225 “Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-мартындагы № 98 “Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги жөнүндө” токтомдору.
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Аткаруу  жана контролдоо башкармалыгы

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагынын бардык багыттары; “гуманитардык илим”  тармагында юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары боюнча; “экономика жана башкаруу” тармагынын экономика, менеджмент, маркетинг, анализ жана башкаруу багыттары,  макроэкономикалык пландаштыруу жана божомолдоо багыттары;  “мамлекеттик башкаруу жана туруктуу өнүгүүнүн экономикасы” адистиги боюнча мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу; “технология жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү” тармагынын бардык багытында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу багыты; “суу ресурсу жана суу менен колдонуу” тармагынын бардык багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” “Кооперативдер жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 23– августундагы  № 418 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасындагы 2023-2027-жылдарга айыл чарба кооперациясын өнүктүрүү программасы”;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын жылдын 12-декабрындагы № 671 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 2023-2027-жылдарга кластердик өнүктүрүүнү колдонуу менен тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү Программасы”;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Жыйнактоо жана уюштуруу иштери башкармалыгы

Башкармалыктын башчысы – 1 б. (Б-А)

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдери”, “гуманитардык илим”, “экономика жана башкаруу” тармактары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 • “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана ардак наамдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
 •   Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин Регламенти;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын №225 токтому менен бекитилген “ Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобо”;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-мартындагы № 98 “Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 8-августундагы № 463 “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Суу ресурстары бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли:  “техносфералык коопсуздук, айлана-чөйрөнү башкаруу жана гидрометеорология” тармагындагы  айлана-чөйрөнү башкаруу жана суу менен пайдалануу багыттары боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы гидрометеорология багыты боюнча, “суу ресурстары жана суу менен пайдалануу” тармагынын бардык багыты боюнча, суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана суу ресурстарын коргоо” тармагындагы гидромелиорация багыты боюнча; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багыты боюнча жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 5 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын Суу  кодекси;
 • “Суу жөнүндө”, “Ичүүчү суу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №128 “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежесин бекитүү жөнүндө”, 2011-жылдын 13-августундагы №466 “Кыргыз Республикасынын суу объекттеринде адам өмүрүн коргоонун эрежелерин бекитүү жөнүндө”, 2015-жылдын 2-мартындагы №92 “Кыргыз Республикасындагы жер астындагы сууларды коргоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июлу №440 “2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө” токтомдорду;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;

-мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Эл аралык кызматташтык жана донорлор менен өз ара аракеттенүү бөлүмү

Бөлүм башчысы – 1 б. (Б-А)

Кесиптик билим деңгээли:  “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, америкатануу, европатануу,  юриспруденция, аймак таануу, тарых, чет тили багыттарында; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент  багыттарындагы жогорку билими.

Ишстажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы 3 жылдан кем эмес,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы;

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-майындагы № 232  “Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө” токтому;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.
 • англис тилин билүү – сөзсүз (TOEFL же эквивалент) 450 кем эмес жана жогору же англис тилин билгендигин тастыктаган  башка документ ( окуу жайын англис тилинде аяктагандыгы тууралуу диплом /сертификат ж.б).

            Репутацияны башкаруу бөлүмү

 

Кесиптик билим деңгээли: “гуманитардык илим” тармагындагы филология, журналистика,  реклама жана коомчулук  менен байланыш, эл аралык кызматташуу, политология, психология, лингвистика, тарых багытындагы жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 •  “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө», «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүү жөнүндө», «Журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 762 «Мамлекеттик маалыматтык системалардын маалымат базаларында камтылган маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды бекитүү жөнүндө» токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын № 225 токтому менен бекитилген  “Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” жобо;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы № 463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому; 
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;
 • жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлүүчү пресс-конференцияларды, интервьюларды жана маалыматтык-жарнамалык мүнөздөгү башка иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү эрежелерин билүү;
 • Министрликтин ишмердүүлүгүн маалыматтык камсыздоо менен байланышкан электрондук жана санариптик алып жүрүүчүлөрдү тариздөө, сактоо жана өткөрүп берүү тартибин  билүү;
 • пресс-релиздерди, билдирүүлөрдү, кайрылууларды даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү аны практикада колдонуу;
 • массалык маалмат каражаттары менен үзүрлүү кызматташуу.

 

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды өнүктүрүү бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары тармагында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2020-жылдын 17-декабрындагы № 64 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  21-ноябрындагы № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • адам ресурстарын башкаруу жаатында;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Административдик кызматтардын улук топтору үчүн:

Кооперация жана айыл чарба жерлерин башкаруу,  мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагында бардык багыттар боюнча; экономика жана башкаруу тармагында экономика, менеджмент, маркетинг; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багыты боюнча; “геодезия жана жерге жайгаштыруу” тармагындагы жерге жайгаштыруу жана кадастр багыты; геодезия жана аралыктык байкаштыруу; “табигый илимдер” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышы боюнча жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана, же муниципалдык кызматтагы стажы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес стажы;

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын  Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын Жоруктары жөнүндө кодекси;
 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө”, “Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 17-декабрындагы № 309 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү жөнүндө”,  2022-жылдын 31-майындагы № 291 “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдору;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2007-жылдын 22-июнундагы № 243 токтому менен бекитилген “Айыл чарба жерлерин мамлекеттик ижарага берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө типтүү жобосу”;                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Кайра иштетүү өнөр жайы багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли:  “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагынын бардык багыттарында; “экономика жана башкаруу” тармагынын экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг багыттары; “технология жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”, “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттарын; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу боюнча”; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция, бизнес жана укук багытындагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:  жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн мамлекеттик болжолдоо жөнүндө”, “Кооперативдер жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө”, “Нан унун байытуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасында мамлекеттик болжолдоонун системасын жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдорун иштеп чыгуунун тартибин бекитүү жөнүндө” 2018-жылдын 17-майы № 239 токтому;

– мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Экспорт жана интеграция багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, юриспруденция; “экономика жана башкаруу” тармагынын экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, соода иши, бизнести башкаруу, маркетинг, бизнес-информатика, анализ жана ишкананы башкаруу багыттары, “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары боюнча; технология жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”, “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттарын; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу боюнча жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы стажы ,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 •  2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу”, «Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө», «Товарларды импорттоодогу атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдары;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү жана чет тилин билүү (муктаждыка жараша),  илимий даражага ээ болуу артыкчылык берет.

Азык түлүк жана тамак-аш коопсуздугу багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары; “өндүрүш технологиясы жана айыл чарба продукцияларын  кайра иштетүү”,  “технологиялар жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”; “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” чөйрөсүнүн бардык багыттарында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу; “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү  юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент, маркетинг багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана, же муниципалдык кызматтагы стажы,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”,  “Нан унун байытуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;  
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы
  № 138 “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун мониторинги жана индикаторлору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2010-жылдын  19-февралындагы № 111 “Кыргыз Республикасынын калкы үчүн негизги тамак-аш азыктарын керектөөнүн орточо физиологиялык ченемдерин бекитүү жөнүндө” токтому;

            – мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Региондор жана жаратылыш ресурстары менен иштөө башкармалыгы

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары; “өндүрүш технологиясы жана айыл чарба продукцияларын  кайра иштетүү”,  “технологиялар жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”; “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттарында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу, субтропикалык жана тамак-аш даам өсүмдүктөрүнүн технологиясы багыты; “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү  юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент багыттары боюнча; “токой ресурстарын кайра өндүрүү жана кайра иштетүү” тармагынын токой иши жана ландшафттык куруу, токой материалдарын даярдоочу жана жыгач иштетүүчү өндүрүштөрүнүн технологиялары багыттары; суу ресурсу жана суу менен колдонуу” тармагы боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышынын билими, жаратылышты колдонуу жана экология, биоэкология багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана, же муниципалдык кызматтагы стажы,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 8-февралындагы № 25 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин
  2021-жылдын 26-октябрындагы № 571 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 225 “Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-мартындагы № 98 “Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги жөнүндө” токтомдору.

            – мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Канцелярия жана лингвистика бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли:  “айыл чарба жана айыл чарба илимдери”, “гуманитардык илим”, “экономика жана башкаруу”, “архитектура жана курулуш” тармагындагы гидротехникалык курулуш боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 •   “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 •  “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин
  2021-жылдын 26-октябрындагы № 571 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти, Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин Регламенти;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 225 “Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө” токтому; 
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 8-августундагы № 463 “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Суу ресурстары бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли:  “техносфералык коопсуздук, айлана-чөйрөнү башкаруу жана гидрометеорология” тармагындагы  айлана-чөйрөнү башкаруу жана суу менен пайдалануу багыттары боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы гидрометеорология багыты боюнча, “суу ресурстары жана суу менен пайдалануу” тармагынын бардык багыты боюнча, суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана суу ресурстарын коргоо” тармагындагы гидромелиорация багыты боюнча; ; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багыты боюнча жогорку билимдер.

 Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын Суу  кодекси;
 • “Суу жөнүндө”, “Ичүүчү суу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №128 “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежесин бекитүү жөнүндө” токтому;
 •        –    мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды өнүктүрүү бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары жаатында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билими

Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2020-жылдын 17-декабры ПЖ № 64     “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобосу”; 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Долбоорлорду ишке ашыруу жана мамлекеттик – жеке өнөктөштүк сектору

Кесиптик билим деңгээли:  “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагынын бардык багыттарында; “экономика жана башкаруу” тармагынын экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, бизнести башкаруу, маркетинг багыттары; “технология жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”, “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттары; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу боюнча”; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция, эл аралык мамилелер багытындагы жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:  жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы, же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 – “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө”, “Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

 – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-июнундагы № 353 токтому менен бекитилген “2022-2026-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү Прогаммасы”
            – мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Административдик кызматтардын кенже топтору үчүн:

Кооперация жана айыл чарба жерлерин башкаруу,  мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдери” тармагында бардык багыттар боюнча; экономика жана башкаруу тармагында экономика, менеджмент, маркетинг;;“геодезия жана жерге жайгаштыруу” тармагындагы жерге жайгаштыруу жана кадастр багыты; геодезия жана аралыктык байкаштыруу; “табигый илимдер” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышынын билими

Иш стажы жана тажрыйбасы: иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенттүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын  Жер кодекси.
 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө”, “Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө”, “Жер-укуктук мамилелерин жөнгө салуу жөнүндө”, “Кооперативдер жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 17-декабрындагы № 309 “Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү жөнүндө”,  2022-жылдын 31-майындагы № 291 “Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдору;

– мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

                          Кайра иштетүү өнөр жайы багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илимдеринин” бардык багыттарында; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент,  мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг багыттарында; “технология жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”, “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы; “айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” чөйрөсүнүн бардык багыттарында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу; “гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багытындагы жогорку билим.

Иш стажы жана  тажрыйбасы:

 • иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, «Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасында мамлекеттик болжолдоонун системасын жана Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнүн болжолдорун иштеп чыгуунун тартибин бекитүү жөнүндө” 2018-жылдын 17-майы № 239 токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын жылдын 12-декабрындагы № 671 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын 2023-2027-жылдарга кластердик өнүктүрүүнү колдонуу менен тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү Программасы”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү;

                           Экспорт жана интеграция  багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, юриспруденция; экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, соода иши, бизнести башкаруу, маркетинг, бизнес-информатика, анализ жана ишкананы башкаруу багыттары, “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулуусу боюнча эл аралык келишимдерди ратификациялоо тууралуу”, «Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө», “Товарларды импорттоодогу атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чаралар жөнүндө” “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү жана чет тилин билүү (муктаждыка жараша),  илимий даражага ээ болуу артыкчылык берет.

                       Азык түлүк жана тамак-аш коопсуздугу багыты боюнча

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары; “өндүрүш технологиясы жана айыл чарба продукцияларын  кайра иштетүү”,  “технологиялар жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”; “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” чөйрөсүнүн бардык багыттарында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу; “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү  юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент, маркетинг багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 •  “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Нан унун байытуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 3-мартындагы
  № 138 “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун мониторинги жана индикаторлору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Региондор жана жаратылыш ресурстары менен иштөө башкармалыгы

Кесиптик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары; “өндүрүш технологиясы жана айыл чарба продукцияларын  кайра иштетүү”,  “технологиялар жана азык-түлүк продукттарын өндүрүү”; “консервалардын жана тамак-аш концентраттарынын технологиясы, айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” тармагынын бардык багыттарында; “автоматташтыруу жана башкаруу” чөйрөсүндөгү тамак-аш азыктарын стандартташтыруу жана сертификатташтыруу, субтропикалык жана тамак-аш даам өсүмдүктөрүнүн технологиясы багыты; “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндөгү  юриспруденция, эл аралык мамилелер багыттары, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, менеджмент багыттары боюнча; “токой ресурстарын кайра өндүрүү жана кайра иштетүү” тармагынын токой иши жана ландшафттык куруу, токой материалдарын даярдоочу жана жыгач иштетүүчү өндүрүштөрүнүн технологиялары багыттары; “суу ресурсу жана суу менен колдонуу” тармагы боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы картография жана геоинформатика, жер кыртышынын билими, жаратылышты колдонуу жана экология, биоэкология багыттары боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-мартындагы № 98 “Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги жөнүндө” токтому;
 •  мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Укуктук камсыздоо жана экспертиза башкармалыгы

Кесиптик билим деңгээли: гуманитардык илимдер” тармагындагы юриспруденция багыты боюнча жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

– Кыргыз Республикасынын жарандык, суу кодекстери;

-“Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин
2021-жылдын 26-октябрындагы № 571 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин Регламенти, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-мартындагы № 98 “Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги жөнүндө”токтому;

 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Суу ресурстары бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: :  “техносфералык коопсуздук, айлана-чөйрөнү башкаруу жана гидрометеорология” тармагындагы  айлана-чөйрөнү башкаруу жана суу менен пайдалануу багыттары боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы гидрометеорология багыты боюнча, “суу ресурстары жана суу менен пайдалануу” тармагынын бардык багыты боюнча, суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана суу ресурстарын коргоо” тармагындагы гидромелиорация багыты боюнча; ; гуманитардык илим” тармагында юриспруденция багыты боюнча жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажы талап кылынбайт

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын Суу  кодекси;
 • “Суу жөнүндө”, “Ичүүчү суу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын суу объекттерин, суу ресурстарын жана суу чарба курулуштарын мамлекеттер аралык пайдалануу жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы №128 “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежесин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Эл аралык кызматташтык жана донорлор менен өз ара аракеттенүү бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, америк атануу, европатануу, юриспруденция, чөлкөм таануу (региноведение), чет тили, тарых; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент багыттарындагы жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо тартиби жөнүндө жобосу;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.
 • англис тилин билүү – (TOEFL 400 кем эмес же тастыктоочу күбөлүгү менен Intermediate деңгээли).

Репутацияны башкаруу бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: “гуманитардык илим” тармагындагы филология, журналистика,  реклама жана коомчулук  менен байланыш, эл аралык кызматташуу, политология, психология, лингвистика, тарых, юриспруденция багытындагы жогорку билимдер.

Иш стажы жана тажрыйбасы:

 • иш стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

– “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө», “Журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары;

 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21-ноябрь 2017-жылдын №762 «Мамлекеттик маалыматтык системалардын маалымат базаларында камтылган маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды бекитүү жөнүндө» токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын № 225 токтому менен бекитилген  Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому; 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды өнүктүрүү бөлүмү

Кесиптик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары жаатында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билими.

Иш стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  21-ноябры № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому;
 • – Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн   2017-жылдын 21-ноябры № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобосу”; 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдалануу жана расмий тилди билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

– форма боюнча жеке арыз;

–  кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча;
– форма боюнча сүрөтү менен резюме;
– нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү (эгерде бар болсо);
– нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек китепченин көчүрмөсү (эгерде эмгек стажы бар болсо);
– окумуштуулук даражасынын жана окумуштуулук наамынын ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгерде бар болсо);
– паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).
Конкурска катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча тапшыра алышат.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү:  2024-жылдын  26-мартынан  8-апрелине чейин.

Конкурска катышуу үчүн документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Киев көчөсү, 96а,  315-каб.  (Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү),

Байланыш телефону: 62 36 89

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Show More
Back to top button