Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Органикалык айыл чарба департаменти ачык конкурс жарыялайт – Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги
Маанилүү жаңылыктар

Органикалык айыл чарба департаменти ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти борбордук аппараттын жана аймактык филиалдарынын мамлекеттик кызматынын кенже, улук жана башкы административдик кызмат орундарына кадрлардын резервине кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыялайт.

Мамлекеттик администрациялык жарандык кызматтардын бардык топторуна жалпы квалификациялык талаптар

Административдик кызматтардын эки башкы тобу үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
 4. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары” жөнүндө Мыйзамы;
 7. Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;
 8. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;
 9. Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Билгичтиги жана көндүмдөрү:

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын интеграциялоо;

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап ыкмаларын пайдалануу;

– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.

Административдик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 4. Кыргыз Республикасынын Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” мыйзамы;
 5. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары” жөнүндө Мыйзамы;
 6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Билгичтиги жана көндүмдөрү:

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын  интеграциялоо;

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана  башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап методдорун пайдалануу;

– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын  мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.

Административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;
 3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.
 4. Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
 5. Компьютердик сабаттуулук жана керектүү программалык камсыздоо продуктыларына ээ болуу (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалыматтык-укуктук системасы).

Билгичтиги жана көндүмдөрү:

– талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг, көзөмөлдөө жүргүзүү жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн көйгөйлөр чечүү ыкмаларын  интеграциялоо;

– алдыга коюлган милдеттерди чечүү үчүн жаңы ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– өз ишин жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин натыйжалуу пландоо;

– жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана  башка инсандар ортосундагы карым-катнаштын заманбап методдорун пайдалануу;

– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштик этикет пайдалануу, кеңешмелерди жана жолугушууларды өткөрүү, эл алдында чыгып сүйлөө жана иш кагаздарын  мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– компьютер жана оргтехника, зарыл болгон программалык продукттар менен иштөө.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы топторуна карата квалификациялык талаптар: прогноздук мониторинг жана сапатты көзөмолдөө,  биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдарга.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку кесиптик билими: агрономия багыты боюнча айыл чарба, табигый илимдер, экология, айыл чарбасында биология жана биотехнология, гуманитардык илимдер, укук жана экономика адистиктери боюнча

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

-жалпысынан үч жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү  беш жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:

– “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы,

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” Жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” Жобо;

– Маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү методдору, ички жана тышкы рынокторду, анын потенциалын жана өнүгүү тенденцияларын изилдөө методдору, негизги технологиялык өзгөчөлүктөрү жана продукцияны колдонуу тармактары;

– органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;

– кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

– органикалык айыл чарба өндүрүш чөйрөсүндө ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

– органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

– Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасы  жаатында мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча мамлекеттик стратегиялык программаларды жана иш-чараларды иштеп чыгуу жана долбоорлорду Министрликке кароого киргизүү;

– органикалык айыл-чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрүнө, айыл чарба өндүрүшүнүн мамлекеттик жеңилдетилген насыясы менен камсыз кылуу программаларынын жеткиликтүүлүгүнө көмөктөшүү;

– Департаменттин мамлекеттик кызмат көрсөтүүсү боюнча учурдагы планын иштеп чыгуу, Департаменттин аймактык филиалдарынын пландарын аткарууну контролдоо, чарба жүргүзүүчү объекттер менен келишимдерди тариздөө, алардын аткарылышын көзөмөлдөө;

– органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн  инновациялык айыл чарба биотехнологияларды  иштеп чыгуу жана жайылтуу;

– биопрепараттарды жана энтомофагдарды, ошондой эле биожер семирткичтерди өндүрүү методикасын иштеп чыгууга  жана жайылтуу;

–        биологиялык препараттарга жана биологиялык каражаттарга болгон муктаждыкка мониторинг жүргүзүү, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттер тарабынан аларды пайдаланууну координациялоону ишке ашыруу;

– органикалык айыл чарбасында инновациялык технологияларды колдонуу тууралуу окутуу семинарларын, тренингдерди, агроокууларды өткөрүү;

– чарбакер субъекттерге органикалык айыл чарба жана айыл чарба биотехнологиясынын технологиясын колдонуу боюнча окутуу жана консультациялык, ошондой эле маалыматтык кызмат көрсөтүү;

– органикалык айыл чарба технологиялары боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана аларды колдонууда чарбакер субъекттерге зарыл практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү;

– кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды издөөгө, маалымат булактарын ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатуунун жана кесиптик өзүн-өзү өнүктүрүүнүн каражаты катары пайдалануу.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– ойду ачык баяндоо, жумушчу мамилелерди орнотуу;

– иштиктүү кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын башкы топторуна карата квалификациялык талаптар: тышкы байланыштар, инвестиция  жана сертификация боюнча.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку кесиптик билим тармактар ​​боюнча жогорку кесиптик билим: эл аралык мамилелер багыты боюнча гуманитардык илимдер, юриспруденция, агрономия жана экономика багыты боюнча айыл чарба.

2. Иш стажы жана стажы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан үч жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө беш жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

“Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-майындагы № 232 токтому менен бекитилген “Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо (аракетин токтотуу, андан чыгуу) тартиби жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-июлундагы № 451 “Мамлекеттик, муниципалдык органдардын жана мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларын жана башка иш сапарларын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтому.

– Маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү методдору, ички жана тышкы рынокторду, анын потенциалын жана өнүгүү тенденцияларын изилдөө методдору, негизги технологиялык өзгөчөлүктөрү жана продукцияны колдонуу тармактары;

– органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;

– кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

– органикалык айыл чарба өндүрүш чөйрөсүндө ченемдик-укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу;

– органикалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды ишке ашырууга көмөк көрсөтүү;

– Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарбасы  жаатында мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча мамлекеттик стратегиялык программаларды жана иш-чараларды иштеп чыгуу жана долбоорлорду Министрликке кароого киргизүү;

– органикалык айыл-чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрүнө, айыл чарба өндүрүшүнүн мамлекеттик жеңилдетилген насыясы менен камсыз кылуу программаларынын жеткиликтүүлүгүнө көмөктөшүү;

– Департаменттин мамлекеттик кызмат көрсөтүүсү боюнча учурдагы планын иштеп чыгуу, Департаменттин аймактык филиалдарынын пландарын аткарууну контролдоо, чарба жүргүзүүчү объекттер менен келишимдерди тариздөө, алардын аткарылышын көзөмөлдөө;

– органикалык айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн  инновациялык айыл чарба биотехнологияларды  иштеп чыгуу жана жайылтуу;

– биопрепараттарды жана энтомофагдарды, ошондой эле биожер семирткичтерди өндүрүү методикасын иштеп чыгууга  жана жайылтуу;

–        биологиялык препараттарга жана биологиялык каражаттарга болгон муктаждыкка мониторинг жүргүзүү, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан чарбакер субъекттер тарабынан аларды пайдаланууну координациялоону ишке ашыруу;

– органикалык айыл чарбасында инновациялык технологияларды колдонуу тууралуу окутуу семинарларын, тренингдерди, агроокууларды өткөрүү;

– чарбакер субъекттерге органикалык айыл чарба жана айыл чарба биотехнологиясынын технологиясын колдонуу боюнча окутуу жана консультациялык, ошондой эле маалыматтык кызмат көрсөтүү;

– органикалык айыл чарба технологиялары боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу, басып чыгаруу жана аларды колдонууда чарбакер субъекттерге зарыл практикалык жана методикалык жардам көрсөтүү;

– кесиптик милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды издөөгө, маалымат булактарын ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун жогорулатуунун жана кесиптик өзүн-өзү өнүктүрүүнүн каражаты катары пайдалануу.

Көндүмдөрү:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

– ойду ачык баяндоо, жумушчу мамилелерди орнотуу;

– иштиктүү кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук топторуна карата квалификациялык талаптар: прогноздук мониторинг жана сапатты көзөмолдөө,  биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдарга.

1. Кесиптик билим деңгээли:

-жогорку кесиптик билими: агрономия багыты боюнча айыл чарбасы, экологиянын табигый илимдери, айыл чарбасында биология жана биотехнология.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө үч жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

– “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– «Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” Жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” Жобо.

-органикалык айыл чарба тармагындагы учурдагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар;

-кызматкердин ишин жүзөгө ашыруу үчүн мыйзамдарда каралган учурларда зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилди билүү.

Билгичтиги:

Департаменттин ишинде мыйзамдын сакталышын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу;

Департаменттин ички документтерин иштеп чыгат, аларга кол коюу;

органикалык айыл чарба өндүрүшүн жана айыл чарба биотехнологиясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаларды жана иш-чараларды ишке ашырууга көмөктөшүү;

– органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн инновациялык айыл чарба биотехнологияларын өнүктүрүүгө катышуу;

– мамлекеттик сатып алууларды ишке ашыруу;

– сатып алуулардын планын иштеп чыгуу жана Департаменттин товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сатып алуулардын баасына мониторинг жүргүзүү;

– органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүү технологияларынын методикалык колдонмолорун, технологиялык схемаларын иштеп чыгууга катышуу;

– биопрепараттарды жана энтомофагдарды өндүрүү боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгууга жана аларды өркүндөтүүгө катышуу;

– жеке ишкерлерге биопрепараттарды өндүрүү боюнча жеке биолабораторияларды уюштурууга көмөк көрсөтүү;

– республиканын бардык климаттык зоналарында чет өлкөлөрдөн алынып келинген биологиялык препараттардын эффективдүүлүгү боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү, корутунду даярдоо;

– органикалык жер семирткичтерге жана биопрепараттарга эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө республиканын илимий мекемелери жана Департаменттин аймактык бөлүмдөрү менен биргелешкен иштерди жүргүзүү;

– биокаражаттарды колдонуу боюнча семинарларды, тренингдерди жана айыл чарба изилдөөлөрүн өткөрүү;

– маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– жетекчилердин буйруктарын сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

– өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– иштиктүү кат алышууларды мамлекеттик жана расмий тилдерде жүргүзүү;

– өз алдынча жана команда менен иштөө;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө;

– келишимдерди түзүү.

Көндүмдөрү:

– ишти пландоо жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;

– иштиктүү этикеттин ыкмаларын өздөштүрүү;

– компьютерде жана оргтехникада иштөө, керектүү программалык продуктыларды өздөштүрүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук топторуна карата квалификациялык талаптар: тышкы байланыштар, инвестиция  жана сертификация боюнча.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– эл аралык мамилелер, юриспруденция, агрономия жана экономика, биотехнология чөйрөсүндөгү айыл чарба багытында гуманитардык илимдер жаатында жогорку билим жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча сертификаты бар.

2. Иш стажы жана стажы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта жалпысынан бир жылдан кем эмес иш стажы, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө үч жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

– “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” жобо;

– маркетингдик изилдөөлөрдү жүргүзүү ыкмалары, ички жана тышкы рынокту изилдөө ыкмалары, анын потенциалы жана өнүгүү тенденциялары, негизги технологиялык өзгөчөлүктөрү жана продукцияны колдонуу чөйрөлөрү;

– органикалык айыл чарба тармагындагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар.

Көндүм:

– Башкармалыктын ишинде мыйзамдын сакталышын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу.

– башкармалыктын ички документтерин иштеп чыгуу жана аларды бекитүү.

– Департамент тарабынан чыгарылган буйруктардын долбоорлоруна укуктук экспертиза жүргүзүү жана аларды жактыруу.

– Департаменттин дооматтарын жана дооматтарын четке кагууда негизделген жоопторду даярдоого катышуу.

– келишимдик финансылык жана эмгек тартибин чыңдоо боюнча чараларды иштеп чыгуу.

– Башкармалыктарга берилген колдонуудагы буйруктарды, жоболорду өзгөртүү же жокко чыгаруу боюнча сунуштарды даярдоо.

– маалыматты чогултуу, талдоо, системалаштыруу жана синтездөө;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– жетекчилердин көрсөтмөлөрүн сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жоопторду даярдоо;

– өз ишиңизди натыйжалуу пландаштыруу;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жүргүзүү;

– өз алдынча жана командада иштөө;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө;

– келишимдерди даярдоо.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатакты чечүү;

– ойду так билдирүү, иштиктүү мамилелерди орнотуу;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– бизнес этикеттин ыкмаларын билүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже топторуна карата квалификациялык талаптар: сапатты жана сатып алууну контролдоо боюнча, тышкы байланыштар жана сертификация, биотехнологияны өнүктүрүү боюнча жана аймактык филиалдар.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– жогорку кесиптик билими: агрономия багыты боюнча айыл чарбасы, экологиянын табигый илимдери, айыл чарбасында биология жана биотехнология.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талаптар жок.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

– “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” жобо;

– органикалык айыл чарба тармагындагы мамлекеттер аралык жана улуттук стандарттар.

Көндүм:

– Департамент үчүн мамлекеттик сатып алуулардын пландарын иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү;

– органикалык мал чарбачылыгында айыл чарба субъекттерине консультация берүү жана усулдук жана практикалык жардам көрсөтүү;

– органикалык жер семирткичтерди колдонуу жана органикалык айыл чарбасында мал чарбачылыгы боюнча семинарларды, тренингдерди жана айыл чарба изилдөөлөрүн өткөрүү;

– республиканын бардык климаттык зоналарында мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү үчүн чет өлкөдөн алынып келинген биологиялык продуктулардын натыйжалуулугу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, корутунду даярдоо;

– органикалык жер семирткичтерди жана органикалык мал чарбачылыгын эксперименталдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө республиканын илимий мекемелери жана башкармалыктын аймактык бөлүмдөрү менен биргелешкен иштерди жүргүзсүн.

Көндүмдөр:

– ишти пландаштыруу жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;

– башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

– бизнес этикеттин ыкмаларын билүү.

Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже топторуна карата квалификациялык талаптар: тышкы байланыштар, инвестиция  жана сертификация боюнча.

1. Кесиптик билимдин деңгээли:

– эл аралык мамилелер, юриспруденция, агрономия жана экономика, биотехнология жаатындагы айыл чарбасы жаатындагы гуманитардык илимдер жаатындагы жогорку кесиптик билим.

2. Иш стажы жана стажы:

– иш стажына талаптар жок.

3. Кесиптик компетенциялар:

Билим:

– “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Органикалык өндүрүш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” жобо;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 6-августундагы № 116 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу Органикалык айыл чарба департаменти жөнүндө” жобо.

Көндүм:

– компьютерди кесиптик деңгээлде колдонуу;

– компьютердик программаларды колдоно билүү жана түзө билүү;

– техникалык колдоону жана программалык камсыздоону тейлөөнү, ошондой эле башка ушул сыяктуу милдеттерди камсыз кылуу;

– тренингдер жана семинарлар үчүн маалыматтык материалдарды иштеп чыгуу.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– чыр-чатакты чечүү;

– ойду так билдирүү, иштиктүү мамилелерди орнотуу;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– бизнес этикеттин ыкмаларын билүү.

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

-жеке арыз;

-жеке баракча;

-резюме (соттолгондугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);

-формадагы сүрөтү бар резюме;

-нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин (бар болсо) ырастоочу документтердин көчүрмөлөрү;

-нотариус же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);

-илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);

-паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы сынакка келгенде көрсөтүлөт).

-сынакка катышуучу адамдар сунуш каттарын кошумча бере алышат.

– мамлекеттик сатып алуулар боюнча сертификат. (башкы кызмат ордуна артыкчылыгы менен)

Документтерди тапшыруу мөөнөтү жаряыланган күндөн тартып 10 жумушчу күндүн ичинде (2023-жылдын 1-декабрынан 10-декабрына чейин) кабыл алат. Дареги Бишкек шаары, Киев көчөсү 96 а, 7-кабат, 707-каб.

Суроолор боюнча телефон: 66-12-29.

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандар сынакка катышууга болбойт.

Show More
Back to top button