Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438

Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/agro.gov.kg/httpdocs/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 438
Айыл чарба министрлиги кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт – Кыргыз Республикасынын Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги
Маанилүү жаңылыктар

Айыл чарба министрлиги кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги борбордук аппараттын мамлекеттик жарандык кызматынын башкы,  улук  жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт.

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Борбордук аппаратынын административдик мамлекеттик жарандык кызматтарына квалификациялык талаптар:

Административдик кызматтардын башкы топтору үчүн:

1)   Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2)   “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы;
3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
4) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ;
5) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
6) “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
7) “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
8) “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  карамагында турган  маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы;
9) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча Типтүү нускамасы”.
Административдик кызматтардын улуу топтору үчүн:
 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

4) “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5) “Кыргыз Республикасынын ченемдик -укуктук актылары жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

Административдик кызматтардын кенже топтору үчүн:

 1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
 2. “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 буйругу менен бекитилген  “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускамасы”.

Кызмат милдеттерин аткарууга зарыл деңгээлде мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.
         Компьютердик сабаттулук жана керектүү программалар менен иштөө (Word, Excel, “ТОКТОМ Мамлекет Про” маалымат-укуктук системасы):

Административдик кызматтардын башкы топтору үчүн:

Реалдуу сектор башкармалыгынын дыйканчылыкты өнүктүрүү бөлүмү

Адистик билим деңгээли:  “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын агрохимия жана агрожер кыртышын таануу багыты, бак өстүрүүчүлүк, агроинженерия; айыл чарба продукцияларын өндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы; “табият таануу илимдери” тармагынын биология, география, биоэкология, жер кыртышынын билими, жаратылышты колдонуу жана экология багыты боюнча жогорку билими.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

            – жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы стажы,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы;

Кесиптик компетенциялар:

 •  “Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Үрөн жөнүндө”, “Өсүмдүктөрдү химиялаштыруу жана коргоо”, “Өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба өндүрүшү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 13-мартындагы № 145  “Кыргыз Республикасында үрөнчүлүктү өнүктүрүүнү мамлекеттик колдоо чаралары жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  2007-жылдын 22-июнундагы № 243 токтому менен бекитилген  “Айыл чарба жерлерин мамлекеттик ижарага берүүнүн шарттары жана тартиби жөнүндө типтүү жобосу”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

– стратегялык пландарды иштеп чыгууда ишмердүүлүктүн приоритеттүү багыттарын аныктоо;

– түзүмдүк бөлүмдүн көйгөйлөрүн чечүү ыкмаларын издөө жана көзөмөлдөө, анализ жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, ;

 • башкаруу чечимдерин  ыкчам кабыл алуу жана алар үчүн жоопкерчилик алуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөлүү учурларды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • алдыга коюлган тапшырмаларды чечүү үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
 • өз ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин эффективдүү пландаштыруу.

Эл аралык кызматташтык бөлүмү

Адистик билим деңгээли:  “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, америкатануу, европатануу, юриспруденция, аймак таануу, тарых, чет тили багыттарында; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент  багыттарындагы жогорку билими.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 • жалпысынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы 3 жылдан кем эмес,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес эмгек стажы;

Кесиптик компетенциялары:

 • “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-майындагы № 232  “Мамлекеттик инвестицияларды башкаруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы  № 25 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо тартиби жөнүндө жобосу;

– Кыргыз Респуюликасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 15-июлундагы № 451 “Мамлекеттик, муниципалдык органдардын жана мамлекеттик, муниципалдык ишканалардын жетекчилеринин жана кызматчыларынын чет өлкөлүк кызматтык сапарларын жана башка сырткары чыгууларын тартипке салуу боюнча чаралар жөнүндө” токтому;

 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.
 • англис тилин билүү – сөзсүз (TOEFL же эквивалент) 450 кем эмес жана жогору же англис тилин билгендигин тастыктаган  башка документ ( окуу жайын англис тилинде аяктагандыгы тууралуу диплом /сертификат ж.б)

Билгичтиги:

 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү бөлүмү

Адистик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары жаатында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билими.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

 • мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 3 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциялар:

 • Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2020-жылдын 17-декабры ПЖ № 64       “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  21-ноябры № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн   2017-жылдын 21-ноябры № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобосу”; 
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 12-январындагы № 2-т Тескемеси менен бекитилген “2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • министрликтин ишмердүүлүгүн техникалык  жактан камсыздоо менен байланышкан электрондук жана санариптик алып жүрүүчүлөрдү тариздөө, сактоо жана өткөрүп берүү тартибин  билүү;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү аны практикада колдонуу;
 • кызматтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • жарандардын кайрылууларын карап чыгып аларга жоопторду жана даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча  кат алышуулар.

Административдик кызматтардын улук топтору үчүн:

Укуктук камсыздоо жана экспертиза башкармалыгы

Адистик билим деңгээли: “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндө юриспруденция багытындагы жогорку билим.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1  жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциялары:

– Кыргыз Республикасынын жарандык, эмгек, кылмыш-жаза, кылмыш-жаза процессуалдык, бузуулар, жер, токой, суу кодекстери, “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө”, “Жерлерди которуу (трансформациялоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисинин
2021-жылдын 26-октябрындагы №571 тескемеси менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясында документтер менен иштөөнүн Регламенти, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин   2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  Министрлер Кабинетинин Регламенти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы № 225 “Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын мыйзам алдындагы актыларынын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча нускаманы бекитүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылды 31-майындагы № 313, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 9-мартындагы № 83 “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги жөнүндө” токтомдору;

 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;
 • Көндүмдөрү:
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Финансы жана мамлекеттик сатып алуу башкармалыгы

Адистик билим деңгээли: “экономика жана башкаруу” багытында экономика, финансы жана кредит, бухгалтердик эсеп жана аудит, уюмдун менеджменти багыттары боюнча жогорку билими.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенциялар:

 – “Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жөнүндө”, “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;

–  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы № 266 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жарлыгы;

– Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                         1-августундагы № 433 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү жана жергиликтүү башкаруу органдарын тейлеп иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

-Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын                                              1-августундагы № 434 “Мамлекеттик кызматчылардын категориясына кирбеген жана мамлекеттик меукемелерде, анын ичинде Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелеринде иштеген кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтому;

 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– документтерди, маалыматтарлы, суроолордун жоопторун сапаттуу даярдоо;

– маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү аны практикада колдонуу;

– кесиптештер менен үзүрлүү кызматташуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин эффективдүү пландаштыруу;

– жаранжардын кайрылууларын карап чыгуу жана аларга жооп даярдоо;

– кызматтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– жаңы иш шартына көнүү;

– аналитикалык документтерди, ченемдик укуктук актыларды, кызматтык каттарды жана каттарды даярдоо.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– жумушту пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;

– компьютер, оргтехника , керектүү программалар менен иштей билүү.

Жаратылыш ресурстары башкармалыгынын суу ресурстар сектору

Кесиптик билим деңгээли:  “техносфералык коопсуздук, айлана-чөйрөнү башкаруу жана гидрометеорология” тармагындагы  айлана-чөйрөнү башкаруу жана суу менен пайдалануу багыттары боюнча; “табигый илимдер” тармагындагы гидрометеорология багыты боюнча, “суу ресурстары жана суу менен пайдалануу” тармагынын бардык багыты боюнча, суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана суу ресурстарын коргоо” тармагындагы гидромелиорация багыты боюнча жогорку билими.

Иш стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдөгү иш стажы 3 жылдан кем эмес.

Кесиптик компетентүүлүгү:

 • Кыргыз Республикасынын Суу  кодекси;
 • “Суу жөнүндө”, “Ичүүчү суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 14-мартындагы № 128 “Кыргыз Республикасынын жер үстүндөгү сууларын коргоо эрежесин бекитүү жөнүндө”, 2011-жылдын 13-августундагы № 466 “Кыргыз Республикасынын суу объекттеринде адам өмүрүн коргоонун эрежелерин бекитүү жөнүндө”, 2015-жылдын 2-мартындагы № 92 “Кыргыз Республикасындагы жер астындагы сууларды коргоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомдорду;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Көндүмдөрү:

 • аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдү башкаруу (баш ийген кызматкерлердин ортосунда тапшырмаларды жана милдеттерди сарамжалдуу бөлүштүрүү, мамлекеттик органдын жетекчилигинин стратегиялык максаттарын жана көз караштарын өзүнө баш ийген кызматкерлерге сапаттуу жеткирүү, башкаруучулук чечимдерди ыкчам даярдоо, кабыл алуу жана ишке ашыруу, иштин жаңы формаларын жана методдорун издөө);
 • маалыматты талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • натыйжалуу өз ара мамилелерди түзүү, иштиктүү этикеттин. кеңешмелерди, жолугушууларды өткөрүүнүн, элдин алдыңда сүйлөөнүн ыкмаларын билүү, мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү бөлүмү

Адистик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары жаатында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билими

Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

– мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциялары:

 • Кыргыз Республикасынын  Президентинин 2020-жылдын 17-декабры ПЖ № 64 “ Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусуна санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” Жарлыгы;
 •  “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  21-ноябры № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому;
 • – Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн   2017-жылдын 21-ноябры № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобосу”; 
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 12-январындагы № 2-т Тескемеси менен бекитилген “2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана стратегиялык пландарды иштеп чыгуу;
 • түзүмдүк бөлүмдөрдүн көйгөйлөрүн талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана аларды чечүүдө жаңы ыкмаларды интеграциялоо;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана алардын натыйжалары үчүн жоопкерчилик тартуу;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • коюлган милдеттерди чечүүдө новатордук ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктердү издөө;
 • өзүнүн ишин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландоо;
 • ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү;
 • чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу;

Контролдоо жана административдик колдоо башкармалыгынын

адам ресурстарын башкаруу бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары;  “гуманитардык илимдер” тармагынын бардык багыттары; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүнүн экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент багыттары боюнча жогорку билими.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы: мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы жалпысынан 1 жылдан кем эмес, же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кесиптик компетенциялар:

 • – Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 4-апрели №189 “Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы
  ПЖ № 61 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу”;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-июнундагы № 316 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчысынын өздүк делосун жүргүзүү тартиби;
 • Кыргыз Республикаснын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосу; 
 • Кыргыз Республикаснын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы  ПЖ № 17 Жарлыгыменен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестри”;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы № 462 токтому менен бекитилген  “Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартиби”;

мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • аналитикалык стратегиялык программаларды/концепцияларды иштеп чыгуу;
 • кадрларды окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча пландарды иштеп чыгуу ыкмаларын;
 • бөлүмдүн ишмердүүлүгү боюнча аналитикалык отчетторду даярдай билүү;
 • тейлеген иш чөйрөсүн жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын, типтүү келишимдердин жана башка документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу.

Көндүмдөр:

 • ченемдик-укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндө колодонуу;
 • жумушту пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;
 • башкаруу чечимдерин ыкчам ишке ашыруу;
 • функционалдык талдоо жүргүзүү;
 • маалыматты анализдөө, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик-укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • үзүрлүү өз ара катнаштарды түзүү, иш этикетинин ыкмаларын пайдалана билүү,

жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдында чыгып сүйлөө;

 • мамлекеттик жана расмий тилдерде иш  боюнча кат алышуу;
 • компьютердик сабаттулук жана керектүү программалар менен иштөө.

Эл аралык кызматташуу бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, америкатануу, европатануу, юриспруденция, чет тили; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент. багыттарындагы жогорку билим.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 • жалпысынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы 1 жылдан кем эмес,  же тиешелүү адистик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес эмгек стажы;

Адистик компетенциясы:

 • “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо тартиби жөнүндө жобосу;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.
 • англис тилин билүү  – (TOEFL 400 кем эмес же тастыктоочу күбөлүгү менен Intermediate деңгээли).

Билгичтиги:

 • маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • аналитикалык документтерди даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
 • кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
 • иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
 • эмгектин жаңы шарттарына адаптациялашуу;

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
 • ишти пландоо жана жумуш убактысын туура бөлүштүрүү;
 • башкаруучулук чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Административдик кызматтардын кенже топтору үчүн:

Реалдуу сектор башкармалыгынын мал чарба жана ветеринария бөлүмү

Адистик билим деңгээлии: “айыл чарба жана айыл чарба илимдеринин” төмөнкү  багыттары боюнча жогорку билими:  зоотехния, ветеринария, ветеринария тармагындагы биотехнология, балык уулоо жана аквакультура, жайыттарды башкаруу.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

  – эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенциялар:

 •  “Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Ветеринария өнүндө”; “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды иденфикациялоо”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • “Кыргыз Республикасынын мал чарабасындагы асылдандыруу иши жөнүңдө”, “Жайыттар жөнүндө”, “Аквакультура”, “Балык уулоо жана суу билогиялык ресурстарын коргоо” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 •  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июлундагы №516 “Кыргыз Республикасынын асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 5-декабрындагы № 694 “Жаныбарларды иденфикациялоо эрежесин бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 3-августундагы № 555 “Кыргыз Республикасынын аймагын жаныбарлардын жугуштуу ылаңдары боюнча ветеринардык зоналаштыруу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому; 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • документтерди, маалыматарды, суроолорго сапаттуу жоопторду даярдоо;
 • ченемдик-укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндө колодонуу;
 • компьютердик сабаттуулук.

Көндүмдөр:

 • ченемдик-укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колодонуу;
 • ишти пландаштыруу жана иш  убактысын туура бөлүштүрүү;
 • чечимдерди ыкчам ишке ашыруу;
 • компьютердик сабаттулук жана керектүү программалар менен иштөө.

Контролдоо жана административдик колдоо башкармалыгынын

адам ресурстарын башкаруу бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары;  “гуманитардык илимдер” тармагынын бардык багыттары; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүнүн экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, менеджмент багыттары боюнча жогорку билими.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажы талап кылынбайт

Кесиптик компетенциялар:

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы № 24 Жарлыгы менен бекитилген “Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн, аны түзүүнүн жана иштөөсүнүн тартиби жөнүндө” жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 4-апрели №189 “Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптарды бекитүү жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы
  ПЖ № 61 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларын ротациялоо тартиби жөнүндө жобосу”;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-июнундагы № 316 токтому менен бекитилгенКыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчысынын өздүк делосун жүргүзүү тартиби;
 • Кыргыз Республикаснын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы № 308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосу; 
 • Кыргыз Республикаснын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы  ПЖ № 17 Жарлыгыменен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестри”;
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы ПЖ № 25 Жарлыгы менен бекитилген “Иштеген жылдары үчүн пайыздык акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын жана муниципалдык кызматтын стажын эсептөө тартиби жөнүндө” жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 24-июлундагы № 462 токтому менен бекитилген  “Эмгек китепчелерин жүргүзүү тартиби”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • аткарган ишмердүүлүгүнө анализ жүргүзүү жана аны практикада пайдалануу;
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

Көндүмдөр:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютер жана оргтехника, керектүү программаларды билүү.

Контролдоо жана администартивдик колдоо башкармалыгынын

канцелярия жана лингвистика бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “айыл чарба жана айыл чарба илими” тармагынын бардык багыттары;  “гуманитардык илимдер” чөйрөсүндө тармагынын бардык багыттары, “экономика жана башкаруу” чөйрөсүнүн экономика, менеджмент, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыттары боюнча жогорку билими.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компентенциялары:

 •   “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы;
 •  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары,
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 8-августундагы № 463 “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • оозеки жана жазуу жүзүндө өз оюн так билдирүү жана сабаттуу жазуу;
 • топ менен иштөө;
 • маалымат топтоо, талдоо, системага келтирүү, жалпылоо.

Көндүмдөр:

 • документ жүгүртүүнү камсыздоо боюнча ченемдик-укуктук актылар менен иштөө;
 • компьютер жана  оргтехника  менен колдонуу.

Эл аралык кызматташтык бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташуу, америк атануу, европатануу, юриспруденция, чөлкөм таануу (региноведение), чет тили, тарых; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент. багыттарындагы жогорку билими.

Эмгек стажы жана иш тажрыйбасы:

 • эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенциясы:

 • “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө”, “Мамлекеттик органдардын Кыргыз Республикасынын тышкы саясат чөйрөсүндөгү өз ара аракеттенүүсү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик протоколу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын  айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-январындагы № 25 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ведомстволор аралык эл аралык келишимдерин түзүү, аткаруу, токтото туруу жана денонсациялоо тартиби жөнүндө жобосу;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.
 • англис тилин билүү – (TOEFL 400 кем эмес же тастыктоочу күбөлүгү менен Intermediate деңгээли);

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;
 • кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландоо;
 • жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;
 • командада иштөө:

Көндүмдөрү:

 • ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;
 • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктуларды колдоно билүү.

Коомчулук менен байланыштар бөлүмү

Адистик билим деңгээли: “гуманитардык илим” чөйрөсүндөгү филология, журналистика,  политология,  реклама жана коомчулук  менен байланыш багытындагы жогорку билими.

Эмгек стажы жана тажрыйбасы:

 • эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенциялар:

– “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын  Мыйзамы;

 • Кыргыз Республикасынын «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана эркиндиги жөнүндө», «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүү жөнүндө», «Журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүн коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 21-ноябрь 2017-жылдын №762 «Мамлекеттик маалыматтык системалардын маалымат базаларында камтылган маалыматтарды коргоо боюнча талаптарды бекитүү жөнүндө» токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын № 225 токтому менен бекитилген  Кызматтык колдонуу үчүн маалыматтарды камтыган документтер менен иштөө тартиби жөнүндө жобосу;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому; 
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • жалпыга маалымдоо каражаттарынын жана коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөрүлүүчү пресс-конференцияларды, интервьюларды жана маалыматтык-жарнамалык мүнөздөгү башка иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү эрежелерин билүү;
 • министрликтин ишмердүүлүгүн маалыматтык камсыздоо менен байланышкан электрондук жана санариптик алып жүрүүчүлөрдү тариздөө, сактоо жана өткөрүп берүү тартиби  билүү;
 • документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
 • тиешелүү чөйрөдө ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү аны практикада колдонуу;
 • массалык маалма каражаттары менен үзүрлүү кызматташуу;
 • кызматтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
 • кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;
 • жарандардын кайрылууларын карап чыгып аларга жоопторду жана даярдоо;
 • мамлекеттик жана/же расмий тилде иш боюнча  кат алышуулар.

Көндүмдөр:

 • ченемдик-укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндө колодонуу;
 • SMM (Social Media Marketing), Photoshop, медиаконтенттик монтажды билүү;
 • компьютер жана  оргтехника жана керектүү программалык продукттар менен иштей билүү.

Санариптештирүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү бөлүмү

Адистик билим деңгээли: Адистик билим деңгээли: физика-математика илимдери жана фундаменталдык физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, башкаруу системаларын автоматташтыруу, телекоммуникация жаатында же эсептөө техникасы жана маалымат технологиялары жаатында; электротехника, радиотехника жана байланыш; автоматташтыруу жана башкаруу; маалымат коопсуздугу; гуманитардык илимдер тармагындагы юриспруденция, эл аралык кызматташуу адистиги боюнча; “экономика жана башкаруу” чөйрөсүндөгү экономика, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг, менеджмент, бизнес башкаруу; айыл чарба жана айыл чарба илимдери; геодезия жана жерге жайгаштыруу багыттарындагы жогорку билими

Эмгек стажы жана тажрыйбасы: эмгек стажы талап кылынбайт.

Кесиптик компетенциялар:

 • “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө”, “Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  Мыйзамдары;
 • Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  21-ноябры № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому;
 • – Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн   2017-жылдын 21-ноябры № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 30-октябрындагы №526 токтому менен бекитилген “Электрондук документ жүгүртүүнүн мамлекеттик системасы” автоматташтырылган маалымат системасы жөнүндө жобосу”; 
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти жөнүндө” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-авгусутндагы №463  “Электрондук кайрылуулар интернет-порталы аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылууларды кароо тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтому;
 • Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 12-январындагы № 2-т Тескемеси менен бекитилген “2022-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча иш-чаралар планы”;
 • мамлекеттик тилди билүүгө жана аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү.

Билгичтиги:

 • ишмердүүлүктүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;
 • түзүмдүк бөлүктөрдүн көйгөйүн чечүүгө анализ, мониторинг жүргүзүү, божомолдоо, жалпылоо, чечүү жолдорун көзөмөлдөө;
 • чечимдерди ыкчам кабыл алуу жана аларга  жоопкерчиликти алуу  ;
 • кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүчү көйгөлүү учурлады өз убагында аныктоо жана чечүү;
 • алдыга коюлган тапшырмаларды чечүү үчүн жаңы ыкмаларды пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн издөө;
 • өз ишин жана түзүмдүк бөлүктүн ишин эффективдүү пландаштыруу;
 • ведомство аралык өз ара катнашуу;
 • чатактарды жөнгө салуу.

Көндүмдөр:

 • аналитикалык стратегиялык программаларды/концепцияларды иштеп чыгуу;
 • функционалдык талдоо жүргүзүү;
 • маалыматты анализдөө, системалаштыруу жана жалпылоо;
 • ченемдик-укуктук актылар менен иштей билүү жана аларды иш жүзүндө колдонуу;
 • үзүрлүү өз ара катнаштарды түзүү, иш этикетинин ыкмаларын пайдалана билүү,
 • жыйындарды жана жолугушууларды өткөрүү, элдин алдында чыгып сүйлөө;
 • мамлекеттик жана расмий тилдерде иш  боюнча кат алышуу.
 • компьютердик сабаттулук жана керектүү программалар менен иштөө.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл:

– форма боюнча жеке арыз;

–  кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракча;
– автобиография (соттолгондугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
– форма боюнча сүрөтү менен резюме;
– нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү (эгерде бар болсо);
– нотариустан же акыркы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн эмгек китепченин көчүрмөсү (эгерде эмгек стажы бар болсо);
– окумуштуулук даражасынын жана окумуштуулук наамынын ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгерде бар болсо);
– паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).
Конкурска катышкан адамдар сунуштама каттарын кошумча тапшыра алышат.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү:  2023-жылдын  19-сентябрынан  28-сентябрына чейин.

Конкурска катышуу үчүн документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:

Киев көчөсү, 96а,  315-каб.  (Адам ресурстарын башкаруу бөлүмү),

Байланыш телефону: 62 36 89

ЭСКЕРТҮҮ: Белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Show More
Back to top button