Маанилүү жаңылыктар

Жайыт жана асыл тукум мал чарба департаменти административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүүгө ачык конкурс жарыялайт

Бардык административдик мамлекеттик кызматтарга жалпы квалификациялык талаптар:

Мамлекеттик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн:

Билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети Жөнүндө” Конституциялык Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;

4) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

7) Кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө” Мыйзамы;

8) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама 3-март, 2020-жыл, №120;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук топтору үчүн:

Билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама, 3-март 2020 жыл        № 120;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн:

Билүү:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама, 3-март 2020 жыл      № 120;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү.

Билгичтиги:

– Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишмердүүлүктүн артыкчылыктарын аныктоо, иш-чаралардын пландарын түзүү;

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– – жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар аралык баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

– тексттик, графикалык жана таблицалык редакторлор менен иштөө;

– маалыматты жыйноо, талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо;

– электрондук каттарды кабыл алуу жана жөнөтүү;

– презентацияларды уюштуруу;

– маалыматтарды таблицалар, диаграммалар жана графиктер түрүндө берүү;

– кызматтык этиканын ченемдерин эске алуу менен социалдык тармактарда туура өз ара аракеттенүү;

– кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү.

1) Тармактык багыттагы  административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Мал чарбасы (биотехнология)

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: зоотехникалык, ветеринардык, биотехнологиялык.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынуучу азыктарды идентификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-июну 2013-жыл, № 91;

–  Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө Мыйзамынын;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому 22-июнь 2015-жыл № 516;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерге.

Билгичтиги:

– ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;

– таламдардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

Көндүмдөр:

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– белгиленген форма боюнча пландарды, иш-чараларды, эсепке алууну жана отчеттуулукту түзүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

2) Тармактык багыттагы  административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Мал чарбасы (биотехнология)

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: зоотехникалык, ветеринардык, биотехнологиялык,биологиялык.

 2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынуучу азыктарды идентификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-июну 2013-жыл, № 91;

– Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө” Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы № 516 “Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому;

– кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү .

Билгичтиги:

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

– жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;

– эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

3) Тармактык багыттагы  административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Мал чарбасы (асыл тукум)

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билими: зоотехникалык, ветеринардык.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетентттүүлүгү:

Билүү:

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө” Мыйзамы;

– “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынуучу азыктарды идентификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-июну 2013-жыл, № 91;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому 22-июнь 2015-жыл № 516;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Жөндөмдүүлүгү:

– ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;

– таламдардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

Көндүмдөр:

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ченемдик укуктук актылар  менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– белгиленген форма боюнча пландарды, иш-чараларды, эсепке алууну жана отчеттуулукту түзүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

4) Тармактык багыттагы административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Жайыт Геомаалыматтык тутум

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: жерге жайгаштыруу,агрономия, картография.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

– Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн “Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө” токтому,13-сентябрь 2013-жыл № 515;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому, 19-июнь 2009-жыл № 386;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

– ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу

– таламдардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

Көндүмдөр:

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– белгиленген форма боюнча пландарды, иш-чараларды, эсепке алууну жана отчеттуулукту түзүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

5) Тармактык багыттагы административдик орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар: Жайыт Геомаалыматтык тутум

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билими: геодезия,жерге жайгаштыруу,гидротехникалык.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

– Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” Мыйзамы;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому, 19-июнь 2009-жыл № 386;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

– жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;

– эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

6) Тармактык багыттагы административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  юриспруденция

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: юридикалык.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 5 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

– Кыргыз Республикасынын   2009-жылдын 20-июлундагы № 241″Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын” Жайыттар жөнүндө ” Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө” Мыйзамы;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө” токтому 22-июнь 2015-жыл № 516;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

– иштин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу, иш-чаралардын пландарын түзүү;

– жамаатта жагымдуу социалдык-психологиялык климатты түзүү жана инсандар аралык баарлашуунун заманбап ыкмаларын колдонуу;

– оор кырдаалдарда чечимдерди кабыл алуу;

– проблемаларды чечүүгө мамилелерди талдоо, болжолдоо, жалпылоо, мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана интеграциялоо;

– кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү.

– кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

– ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

– өз ишин жана бөлүмдүн ишин натыйжалуу пландаштыруу;

– эл алдында чыгып сүйлөө.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ойлорду так баяндоо, жумушчу мамилелерди орнотуу;

– конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;

– ишкердик этикеттин эрежелерин билүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

7) Тармактык багыттагы административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  маалымат технологиялар

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: ар кандай профилдеги

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2017-жылдын 31-январындагы ПЖ №17 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик  жана муниципалдык кызмат орундарынын Реестри”;

– 2022- жылдын 2-февралындагы № 24 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ №61 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосу;

–  Кыргыз Республикасынын “Жеке мүнөздөгү маалыматтар” Мыйзамы;

Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

– ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;

– таламдардын кагылышуусуна алып келген проблемалуу кырдаалдарды өз убагында аныктоо жана чечүү;

– коюлган милдеттерди чечүү үчүн инновациялык ыкмаларды колдонуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү издөө;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– тиешелүү тармактагы ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбага талдоо жүргүзүү жана аны практикада колдонуу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– конфликттик кырдаалдарды жөнгө салуу;

– белгиленген форма боюнча пландарды, иш-чараларды, эсепке алууну жана отчеттуулукту түзүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

8) Тармактык багыттагы административдик орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар: адам ресурстары башкаруу

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билим: ар кандай профилдеги

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

– Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

– 2022- жылдын 2-февралындагы № 24 Президенттин Жарлыгы менен бекитилген мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ №61 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ротациялоо тартиби жөнүндө жобо;

– Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 30-декабрындагы №308 Жарлыгы менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын  мамлекеттик жарандык кызматчыларына жана муниципалдык кызматчыларына класстык чендерди ыйгаруунун, төмөндөтүүнүн жана ажыратуунун тартиби жөнүндө” жобосу;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

– кадрдык эсепке алууну жүргүзүү;

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

– жарандардын кайрылуулары боюнча жоопторду кароо жана даярдоо;

– эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөр:

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

9) Тармактык багыттагы регионалдык административдик кызмат орундарынын башкы топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Мал чарбасы жана жайыт

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билими: геодезия, экономикалык, зоотехникалык, ветеринардык.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

– “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө”Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому,19-июнь 2009-жыл № 386;

– Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн “Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүүнүн тартиби жөнүндө” токтому,13-сентябрь 2013-жыл № 515;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

Билгичтиги:

-ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу;

– жайыттар жана асыл тукум мал чарбачылыгы жаатындагы ченемдик-укуктук актылардын аткарылышын мониторингдөө, талдоо жана контролдоону ишке ашыруу;

– Асыл тукум субьекттердин жана жаныбарларды жасалма уруктандыруу пункттарынын ишин контролдоо жана мониторинг жүргүзүү;

– аналитикалык документтерди даярдоо;

– асыл тукум материалдарын ташып келүүнү жана ташып чыгууну контролдоо;

– жайыттарды пайдаланууну башкаруу ,климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо, Айыл чарба жаныбарларын жасалма уруктандыруу маселелери боюнча консултация берүү жана асыл тукумдук эсепти жана контролду жүргүзүү.

Көндүмдөр:

– мамлекеттик жана расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

– ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу;

– ишти пландаштыруу жана кызматтык убакытты туура бөлүштүрүү;

– белгиленген форма боюнча пландарды, иш-чараларды, эсепке алууну жана отчеттуулукту түзүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

10) Тармактык багыттагы регионалдык административдик кызмат орундарынын кенже топтору үчүн квалификациялык талаптар:  Мал чарбасы жана жайыт

1. Кесиптик билим деңгээли:

– жогорку билими: зоотехникалык, экономикалык, жерге жайгаштыруу.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:

– иш стажына талап коюлбайт.

3. Кесиптик компетенттүүлүгү:

Билүү:

Кыргыз Республикасынын Жер Кодекси;

– “Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асыл тукум иши жөнүндө “Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын;

– “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому, 19-июнь 2009-жыл № 386;

– кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди  билүү.

Билгичтиги:

– жайыттарды башкаруу жана пайдалануу, климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоо жана мал чарбасын селекциялоо маселелери боюнча семинарларды, конференцияларды жана башка иш-чараларды уюштуруу жана аларга катышуу

– документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

– жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

– кызматтык милдеттерине ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу.

Көндүмдөр:

– аткарылган иштер жөнүндө отчетторду жана маалыматтарды өз убагында берүү;

– компьютердик жана уюштуруу техникаларын, керектүү программалык продуктуларды колдоно билүү.

Конкурска катышуу үчүн төмөнкү документтерди (скорошивательде) тапшыруу керек:
— форма боюнча жеке арыз;
— автобиография (соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен);
— форма боюнча резюмеси(сүрөтү менен);
— нотариалдык же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн негизги жана кошумча билимин тастыктаган документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— нотариалдык же акыркы иштеген жери боюнча күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иш стажы бар болсо);
— окумуштуулук даражаны жана окумуштуулук наамды ыйгаруу жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (бар болсо);
— паспорттун көчүрмөсү (түп нускасы конкурска келгенде көрсөтүлөт).
Конкурска катышкан адамдар кошумча сунуш каттарды берсе болот.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү 2023-жылдын 6-июлунан  2022-жылдын 17-июлуна чейин.
Сынакка катышуу үчүн документтер Чүй проспекти 315, 907 кабинет дареги боюнча кабыл алынат. (Укук, персоналды башкаруу жана маалыматтык технологиялар сектору), телефон аркылуу маалыматтар: 65 52 44
Эскертүү: белгиленген талаптарга жооп бербеген документтерди жана маалыматтарды берген жарандарга конкурска катышууга жол берилбейт.

Show More
Back to top button