Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Кенжебаев Дыйканбай Бакашович
Департаменттин директору