Башкы
Өмүр баяны
Эмгек Жжолу
Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги
Министр