Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Мамбетаипов Кабылбек Маматжанович
Директор службы