Жетекчилик
Ишмердүүлүк
ЧУА
Жобо
Байланыш

Ниязов Эдиль Бейшекеевич
Департаменттин директору
Телефон: