Башкы
Өмүр баяны
Иш тажрыйбасы
Алияскаров Маил Алияскарович
Кыргыз Республикасынын айыл чарба министрилиги
Министрдин орун басары