2021 жылда Асыл тукум иштерин координациялоо жумуштары Азыркы учурда Республикада асыл тукум “статусун” 263 субьекти чарбаларга ыйгарылган. анын ичинен: 75 ири мүйүдүү малдар, 12 топоз, 116 кой, 5 эчки, 65 жылкы, 2 чочко, 2 тоок жана 6 аары чарбалары асыл тукум иштери менен алектенет.

  • Версия
  • Скачать 20
  • Размер файла 301.94 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 25.03.2022
  • Последнее обновление 25.03.2022
Back to top button