ТОКТОМ 2022-жылдын 29-июлу, № 403 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 7-июлундагы № 271 “Кыргыз Республикасындагы сууну коргоочу зоналар жана суу объект тилкелери жөнүндөгү жобону бекитүү жонүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

  • Версия
  • Скачать 12
  • Размер файла 1.47 MB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 15.08.2022
  • Последнее обновление 15.08.2022
Back to top button