Токтом 2022-жылдын 24-июну, № 348 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу»

  • Версия
  • Скачать 8
  • Размер файла 683.02 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 15.08.2022
  • Последнее обновление 15.08.2022
Back to top button