«Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин буйругунун долбоору

  • Версия
  • Скачать 4
  • Размер файла 5 МБ
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 11.10.2021
  • Последнее обновление 11.10.2021

«Мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн административдик регламенттерин бекитүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин буйругунун долбоору

Back to top button