Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча КОЛДОНМО

  • Версия
  • Скачать 0
  • Размер файла 0.00 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 02.08.2022
  • Последнее обновление 02.08.2022
Back to top button