Долбоор Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Салык кодексине)» өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

  • Версия
  • Скачать 5
  • Размер файла 26.78 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 12.01.2022
  • Последнее обновление 12.01.2022

Долбоор Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Салык кодексине)" өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

Back to top button