Буйрук 23.09.21 №325 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө»

  • Версия
  • Скачать 6
  • Размер файла 1.74 MB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 08.08.2022
  • Последнее обновление 08.08.2022
Back to top button