Буйрук 21 июнь 2021 ж. №1 дп 2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген пестициддер жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун бекитүү жөнүндө

  • Версия
  • Скачать 9
  • Размер файла 2.27 MB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 22.06.2021
  • Последнее обновление 22.06.2021

Буйрук 21 июнь 2021 ж. №1 дп 2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген пестициддер жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун бекитүү жөнүндө

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Back to top button