Буйрук 18.10-21 №363 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин тутумундагы коррупциогендик кызмат орундарынын жана корруициялык тобокелдиктердин тизмектерин бекитүү жөнүндө»

  • Версия
  • Скачать 3
  • Размер файла 821.14 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 08.08.2022
  • Последнее обновление 08.08.2022
Back to top button