Буйрук 15.03.22 №77 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн “ишеним телефондору” аркылуу түшкөн билдирүүлөрдү жана башка маалыматтарды кабыл алуу, каттоо жана чечүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

  • Версия
  • Скачать 3
  • Размер файла 1.02 MB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 08.08.2022
  • Последнее обновление 08.08.2022
Back to top button