Буйрук Кыргыз Республикасынын жацы редакциядагы “Аквакультура, балык уулоо жана суу биологиялык ресурстарды коргоо женунде” Мыйзамынын долбооруна жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргыз Республикасынын балык чарбасын мындан ары енуктуруу боюнча чаралар женунде» токтомунун долбооруна жонго салуучу таасирин талдоо жургузуу боюнча жумушчу топ тузуу тууралуу

  • Версия
  • Скачать 4
  • Размер файла 518.72 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 26.03.2022
  • Последнее обновление 01.04.2022

Буйрук Кыргыз Республикасынын жацы редакциядагы “Аквакультура, балык уулоо жана суу биологиялык ресурстарды коргоо женунде” Мыйзамынын долбооруна жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин «Кыргыз Республикасынын балык чарбасын мындан ары енуктуруу боюнча чаралар женунде» токтомунун долбооруна жонго салуучу таасирин талдоо жургузуу боюнча жумушчу топ тузуу тууралуу

Back to top button