Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

  • Версия
  • Скачать 0
  • Размер файла 34.56 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 29.06.2021
  • Последнее обновление 29.06.2021

Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button