Айыл чарбасын механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялоо Департаментинин 2022-жылдын I жарым жылдыгындагы ишмердиги тууралуу маалымат

  • Версия
  • Скачать 11
  • Размер файла 46.88 KB
  • Количество файлов 1
  • Дата создания 19.07.2022
  • Последнее обновление 19.07.2022
Back to top button