Постановления и распоряжения-kg

ТОКТОМ 2022-жылдын 29-июлу, № 403 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 7-июлундагы № 271 “Кыргыз Республикасындагы сууну коргоочу зоналар жана суу объект тилкелери жөнүндөгү жобону бекитүү жонүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»

Загрузить ещё

Токтом 2022-жылдын 24-июну, № 348 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы № 530 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым ченем жаратуу ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу»

Загрузить ещё

Токтом 2022-жылдын 31-майы №291 «Жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

Загрузить ещё

Токтом 2022-жылдын 31-майы №288 «Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбалары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

Загрузить ещё

Буйрук 21 июнь 2021 ж. №1 дп 2021-2030-жылдарга Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат берилген пестициддер жана агрохимикаттардын мамлекеттик каталогун бекитүү жөнүндө

Загрузить ещё

Приказ 21 июнь 2021 г. №1 дн Об утверждении государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2021-2030 гг.

Загрузить ещё
Back to top button