Племенное животноводство-kg

Племенное животноводство-kg

Асыл тукум субъекти статусун ыйгаруу жана статустан ажыратуу тартиби

Загрузить ещё
Племенное животноводство-kg

Бишкек шаары 2009-жылдын 27-апрели № 133 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө

Загрузить ещё
Племенное животноводство-kg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY ТОКТОМ 2015-жылдын 22-июлу № 516 Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө

Загрузить ещё
Племенное животноводство-kg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2019-жылдын 16-сентябры № 478 Кыргыз Республикасынын асыл тукум субъекттерине асыл тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусун ыйгаруу жөнүндө

Загрузить ещё
Племенное животноводство-kg

Мал чарбачылыгына биотехнологияны жайылтуу иштери боюнча маалымат

Загрузить ещё
Back to top button