Департамент рыбного хозяйства-kg

БУИРУК 2022 ж. 10 август №257-НИ «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан Балык чарбасы жаатындагы еткерулуп берилген ченем жаратуучу ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча»

Загрузить ещё

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк

Загрузить ещё

Суу объектилерин пайдаланууга берүү боюнча сынактарды өткөрүү

Загрузить ещё

Юридикалык жана жеке жактарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү

Загрузить ещё

Балык жана балык продукцияларын экспорттоо

Загрузить ещё

Балык өстүрүү (аквакультура)

Загрузить ещё

Кайра өндүрүү

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл, суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл, суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё
Back to top button