Департамент рыбного хозяйства-kg

Департамент рыбного хозяйства-kg

БУИРУК 2022 ж. 10 август №257-НИ «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан Балык чарбасы жаатындагы еткерулуп берилген ченем жаратуучу ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча»

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Суу объектилерин пайдаланууга берүү боюнча сынактарды өткөрүү

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Юридикалык жана жеке жактарга акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Балык жана балык продукцияларын экспорттоо

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Балык өстүрүү (аквакультура)

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Кайра өндүрүү

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл, суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё
Департамент рыбного хозяйства-kg

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 9-сентябрындагы №561 “Кыргыз Республикасындагы табигый жана жасалма көлмөлөрдү балык чарбалык өздөштүрүү жана пайдалануу жөнүндө” токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Айыл, суу жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин Балык чарба департаменти, балыкчылык, балык уулоо жана балык өстүрүү максаттары үчүн көлмө-сууларды берүү боюнча сынактын жыйынтыгы чыгарылды

Загрузить ещё
Back to top button