Департамент пастбищ и племенного животноводства-kg

ТЕСКЕМЕ 2022-жылдын 31-январи, № 39-т

Загрузить ещё

ТЕСКЕМЕ 2022-жылдын 25-январы, № 24-т

Загрузить ещё

Жазгы айдоо-себүү иштеринин жүрүшү боюнча 2022-жылдын 18-мартына карата кыскача маалымат.

Загрузить ещё

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2013-жылдын 13-сентябры № 515 Жайыт ресурстарын мал жаюу менен байланышпаган башка максаттарга пайдалануу укугун берүү тартиби жөнүндө

Загрузить ещё

Асыл тукум субъекти статусун ыйгаруу жана статустан ажыратуу тартиби

Загрузить ещё

Бишкек шаары 2009-жылдын 27-апрели № 133 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын мал чарбасындагы асылдандыруу иши жөнүндө

Загрузить ещё

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ѲКМѲТY ТОКТОМ 2015-жылдын 22-июлу № 516 Кыргыз Республикасында асыл тукум заводдору жана фермалары статусун ыйгаруунун жана ажыратуунун тартибин бекитүү жөнүндө

Загрузить ещё

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2019-жылдын 16-сентябры № 478 Кыргыз Республикасынын асыл тукум субъекттерине асыл тукум заводу жана асыл тукум фермасы статусун ыйгаруу жөнүндө

Загрузить ещё

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2009-жылдын 19-июнундагы №386 «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу боюнча чаралар тууралуу (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-июлу № 545, 2019-жылдын 27-ноябрындагы № 644 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Загрузить ещё
Back to top button