Департамент механизации и энергообеспечения сельского хозяйства-kg

Айыл чарбасына сугат техникаларын жана тамчылатып сугаруучу жабдууларды сунуштап жаткан ишканалар тууралуу маалымат

Загрузить ещё

Республикада уюшулган МТСтер боюнча маалымат

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасында айыл чарба техникаларынын лизинги тууралуу мааламат

Загрузить ещё

Айыл чарбасын механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялоо Департаментинин 2022-жылдын I жарым жылдыгындагы ишмердиги тууралуу маалымат

Загрузить ещё

Айыл чарба техникаларын жана жабдууларды сунуштап жаткан ишканалар тууралуу маалымат

Загрузить ещё

Айыл чарбасынын техникалык потенциалын жогорулатуу

Загрузить ещё

Айыл чарбасынын механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялоо Департаментинин 2022-жылдын I жарым жылдыгындагы ишмердүүлүгү

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасында айыл чарба техникаларынын лизинги тууралуу мааламат

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасы боюнча дыйкандарды жаадырып жана тамчылатып сугаруучу системалар менен камсыз кылуу боюнча маалымат

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин Айыл чарбасын механизациялоо, инновациялык технологиялар жана кооперациялоо департаментинин техникалык кеңешмесинин № 1 ПРОТОКОЛУ 10.03.2022-ж. Бишкек шаары

Загрузить ещё
Back to top button