Антикоррупция-kg

Антикоррупция-kg

Буйрук 14.12.2021 №433 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин тутумундагы кызыкчылыктардын кагылышуусун табуу жана жөнгө салуу боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Буйрук 18.10-21 №363 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин тутумундагы коррупциогендик кызмат орундарынын жана корруициялык тобокелдиктердин тизмектерин бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Буйрук 23.09.21 №325 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Буйрук 15.03.22 №77 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн “ишеним телефондору” аркылуу түшкөн билдирүүлөрдү жана башка маалыматтарды кабыл алуу, каттоо жана чечүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Буйрук 14.09.21 №310 «Коррупцияга каршы күрөшүү маселелери боюнча комиссия түзүү жөнүндө»

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча КОЛДОНМО

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин тутумундагы кызыкчылыктардын кагылышуусун табуу жана жөнгө салуу боюнча КОЛДОНМО

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

План 2012-жылдын 8-августундагы № 153 “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин коррупцияга каршы боюнча иш – чараларынын

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

Загрузить ещё
Антикоррупция-kg

ПРИКАЗ Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного служащего Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики к совершению коррупционных правонарушений

Загрузить ещё
Back to top button