Антикоррупция-kg

План 2012-жылдын 8-августундагы № 153 “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин коррупцияга каршы боюнча иш – чараларынын

Загрузить ещё

Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

Загрузить ещё

ПРИКАЗ Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного служащего Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики к совершению коррупционных правонарушений

Загрузить ещё

Буйрук “Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлеринин коррупцияга каршы жүрүм- турумдарынын Стандартын бекитүү жөнүндө”

Загрузить ещё

Коррупциялык укук бузууларга жол бербөө максатында чектөөлөрдү кабыл алуу жөнүндө милдеттенме

Загрузить ещё

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного служащего Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики к совершению коррупционных правонарушений

Загрузить ещё

Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

Загрузить ещё
Back to top button