Антикоррупция-kg

Буйрук 14.12.2021 №433 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин тутумундагы кызыкчылыктардын кагылышуусун табуу жана жөнгө салуу боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё

Буйрук 18.10-21 №363 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин тутумундагы коррупциогендик кызмат орундарынын жана корруициялык тобокелдиктердин тизмектерин бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё

Буйрук 23.09.21 №325 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча колдонмону бекитүү жөнүндө»

Загрузить ещё

Буйрук 15.03.22 №77 «Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин жана анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн “ишеним телефондору” аркылуу түшкөн билдирүүлөрдү жана башка маалыматтарды кабыл алуу, каттоо жана чечүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу»

Загрузить ещё

Буйрук 14.09.21 №310 «Коррупцияга каршы күрөшүү маселелери боюнча комиссия түзүү жөнүндө»

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинде жана анын ведомстволук бөлүмдөрүндө коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана башкаруу боюнча КОЛДОНМО

Загрузить ещё

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин тутумундагы кызыкчылыктардын кагылышуусун табуу жана жөнгө салуу боюнча КОЛДОНМО

Загрузить ещё

План 2012-жылдын 8-августундагы № 153 “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин коррупцияга каршы боюнча иш – чараларынын

Загрузить ещё

Буйрук Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин мамлекеттик кызматкерлерин коррупциялык укук бузууларды жасоого түртүү максатында кайрылуу фактылары тууралуу иш берүүчүнүн өкүлүнө кабарлоонун тартиби жонүндө

Загрузить ещё

ПРИКАЗ Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного служащего Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики к совершению коррупционных правонарушений

Загрузить ещё
Back to top button